25 Ιουν 2015

Νέοι Αγρότες νέες πληρωμές για τους δικαιούχους του 2009

Η πληρωμή αφορά 809.740 ευρώ για το πριμ πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών του 2009.
Στην έγκριση διάθεσης 809.740 ευρώ προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι Νέοι Αγρότες του 2009, προχώρησε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη.


Αναλυτικότερα στην απόφαση με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009 » του Μέτρου 112 του «Π.Α.Α 2007-2013» αναφέρονται τα εξής:

Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 809.740 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.: 2009ΣΕ08280003 αυτής προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009». Πηγή.