22 Σεπ 2015

Έρχονται νέες πράσινες επιδοτήσεις

Αυτές οι επιδοτήσεις θα καταβάλλονται μόνο μετά από έλεγχο και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά τα πρότυπα των κανόνων ασφαλείας των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, της Υγείας,
και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Νέα δεδομένα κομίζει  η Νέα κοινή Αγροτική Πολιτική ( ΚΑΠ ) που θα αλλάξουν άρδην το τοπίο στην Αγροτική παραγωγή δίνοντας πρωτίστως έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η πίεση που ασκείτε στους φυσικούς πόρους Πανευρωπαϊκά! έχει ωθήσει την Ευρώπη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα  για την προστασία των Υδάτινων πόρων  και διαχείρισης των υδάτων.
Σε αυτό το σημείο η νέα ΚΑΠ εισάγει ένα νέο «εργαλείο» την "Πράσινη Ενίσχυση", με την μορφή της άμεσης ενίσχυσης και θα λειτουργεί επικουρικά στην πρόσθετη Οικονομική ενίσχυση ιδιαίτερα σε Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Έτσι θα υπάρχει στήριξη στα εισοδήματα των γεωργών και στήριξη για την τήρηση των Βιώσιμων Γεωργικών πρακτικών ( δες στο τέλος του άρθρου για τους κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής).
Αυτές οι επιδοτήσεις θα καταβάλλονται μόνο μετά από έλεγχο και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά τα πρότυπα των κανόνων ασφαλείας των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, της Υγείας, και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές χρηματοδοτούνται πλήρως και αποκλειστικά από την Ε.Ε. και ισοδυναμούν με περίπου το 70% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, ενώ διασφαλίζουν στους Γεωργούς ένα σταθερή ετήσιο εισόδημα.

Στην λίστα των αγροτικών προϊόντων που θα επιδοτηθούν είναι και τα όσπρια, τα ζαχαρότευτλα, τα σπαράγγια, η Βιομηχανική ντομάτα και το σκληρό σιτάρι.

Το ύψος του Εθνικού Φακέλου για το 2015 ( οι άμεσες Ενισχύσεις ) ανέρχονται στο τεράστιο ποσό για τα Οικονομικά δεδομένα της χώρας των 2 δις. Ευρώ.

Από αυτά θα κατανεμηθούν ως εξής 

Το 2% για την ένταξη Νέων Αγροτών (πρόγραμμα 112) και με συνολικό ποσό 40 εκατομμύρια ευρώ που θα μοιραστούν 17.600 Νέοι Αγρότες από ηλικίας 18 έως 40 ετών.

Το 5% οι Φυσικοί περιορισμοί δηλαδή 100 εκατ. Ευρώ.

Το 9% θα πάει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, με ποσό 180 εκατ. Ευρώ.

Το 30% στην « Πράσινη Ενίσχυση » με προϋπολογισμό 600 εκατ. Ευρώ

Και τέλος το 54% είναι στην Βασική Ενίσχυση ( που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Αποθεματικό). Δηλαδή τα υπόλοιπα 1,08 δις. Ευρώ.

Από το 2015 και μετά οι άμεσες ενισχύσεις θα βασίζονται στον αριθμό των δικαιωμάτων, ο οποίος θα είναι ανάλογος της έκτασης που κατέχει ο αγρότης.

Έτσι παρ όλες τις δυσκολίες ο νέος που θα θελήσει να αποφασίσει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομές μπορεί να ενημερωθεί και στην συνέχεια να ενταχθεί ( όπως και τα 2 προηγούμενα προγράμματα που έτρεξαν ) στο Γεωργικό δυναμικό της χώρας.