25 Νοε 2015

Η οικονομία στο πότισμα θα καθορίζει και το ύψος Επιδότησης!


Από το νερό που εξοικονομούν θα εξαρτάται το ύψος των ενισχύσεων για γεωτρήσεις που παίρνουν οι αγρότες από Σχέδια  Βελτίωσης.

Η τρίτη κατηγορία επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης τη νέα προγραμματική περίοδο έχει να κάνει με επενδύσεις έως 150.000 ευρώ που αφορούν την εξοικονόμηση ύδατος και ειδικότερα την αγορά και εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης ή την εξάπλωσή τους στα αγροτεμάχια του δικαιούχου. Η ενίσχυση θα είναι ανάλογη µε την εξοικονόμηση που θα πετύχει ο αγρότης από την επένδυση και θα κυμαίνεται  από 35%-75%, ενώ υποχρεωτική θα είναι η προσκόμιση της άδειας χρήσης νερού.


Ειδικότερα στο πλαίσιο του υπό μέτρου 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού µε στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

Επενδύσεις εγγείων βελτιώσεων

Γενικές  Δαπάνες  (όπως αμοιβές)  για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής συμβούλων καθώς και αμοιβές  για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Τύπος ενισχυμένης επένδυσης:

Αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο Νέο σύστημα διαφορετικού τύπου
Αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο σύστημα ποτίσματος – άρδευσης  ίδιου τύπου αν δεν λειτουργεί σωστά ο παλιός εξοπλισμός.
Επέκταση της σχετικής υποδομής σε αγροτεμάχια που αρδεύονταν στο πρόσφατο παρελθόν.
Αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο κατάλληλο σύστημα  διαφορετικού τύπου

Νέα αρδευόμενη  έκταση που ήταν μέχρι πρότινος ξηρική έκταση. πηγή