2 Ιαν 2016

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


Μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά το  « Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκκίνησης», αυτό απευθύνεται και σε νέους αγρότες για το ξεκίνημα μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές. Αφορά την παροχή κατ΄αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών εφαρμογής όπως γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών, καθώς και λοιπά φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ λογιστικό, αρχιτεκτονικό γραφείο κ. α).

16.000 ευρώ για έναρξη διαφορετικής επιχείρησης (π.χ παντοπωλείο).


Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ εφόσον ή περιοχή μόνιμης κατοικίας/ έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές η σε μικρά νησιά (μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.