2 Οκτ 2016

το πιστοποιητικό Kosher – πιστοποίηση


Είναι ένα πιστοποιητικό που μπορεί σε ορισμένες χώρες να λειτουργήσει υπέρ του προϊόντος που το διαθέτει.
Στις Μουσουλμανικές χώρες το αντίστοιχο πιστοποιητικό είναι το Χαλάλ.
Είναι προϊόντα διατροφής η παραγωγή των οποίων είναι σύμφωνη με την Εβραϊκή παράδοση που έχει τις ρίζες της στην Βίβλο. Προϋποθέτει την τήρηση μιας σειράς κανόνων διαιτητικής, που βασίζονται στην επιλογή των πρώτων υλών, στο συνδυασμό των συστατικών και στον τρόπο παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων.

Ένα πιστοποιημένο ως kosher προϊόν μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό, καθώς πολλοί εισαγωγείς προϊόντων ανά τον κόσμο θέτουν ως βασική προϋπόθεση την συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα στις αγορές τους, αναφέρει η ιστοσελίδα της Ισραηλίτικης κοινότητας Αθηνών.

Σημαντικό είναι το μέγεθος της αγοράς τροφίμων Kosher (αγορά εννέα δισ. δολαρίων), ενώ περίπου 3000 νέα προϊόντα εισάγονται στην αγορά Kosher κάθε χρόνο.


Η πιστοποίηση Kosher χαρακτηρίζει 400.000 περίπου προϊόντα που παράγονται από 2400 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, κατάλληλα για την εβραϊκή διατροφή με κανόνες οι οποίοι έχουν τις ρίζες τους στην Βίβλο και στην εβραϊκή παράδοση. Προϋποθέτει μια σειρά από προϋποθέσεις που καλύπτουν την επιλογή των πρώτων υλών, τον συνδυασμό των συστατικών και τον τρόπο παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η απόκτηση θρησκευτικών πιστοποιητικών προσδίδει υπεραξία στα προϊόντα των επιχειρήσεων, τους δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των εξαγωγών σε χώρες με κύρια θρησκεία τη θρησκεία στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό, καθώς και σε χώρες όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί της θρησκείας που αναφέρεται το πιστοποιητικό.Βιβλιογραφία Kosher


Σχετικά Σεμινάρια Αγροτικών Ευκαιριών