11 Σεπ 2017

Οι νεότερες εξελίξεις στην καλλιέργεια των power Foods – Φραγκόσυκο


«Η ισχύς εν τη ενώσει» είναι ο πιο δόκιμος και επιτυχημένος όρος, για να χαρακτηρίσουμε την επιχειρηματική κίνηση για τη δημιουργία μιας ομάδας παραγωγών Ο.Π.  

Μελέτη Περίπτωσης : Το Φραγκόσυκο


Το φραγκόσυκο πράγματι,  ανήκει στην κατηγορία των νέων καλλιεργειών με τεράστια στρεμματική αύξηση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι φυτείες που έχουν δημιουργηθεί τα 5 τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς οι οποίοι πρέπει να καθαριστούν από τις γλωχίνες για να τυποποιηθούν ή να μεταποιηθούν.

Διαπιστώνουμε όμως ήδη έως σήμερα, μειωμένη έως ανύπαρκτη δυνατότητα μεταποίησης στο 1ο στάδιο διαχείρισης που είναι το πλύσιμο και ο καθαρισμός.

Φραγκόσυκα Ιταλίας ! σε Ελληνικά Super Market.
 Συνεπώς οι παραγωγοί θα αδυνατούν στην πλήρη απόδοση της καλλιέργειας(7ο έτος) να διαθέσουν το προϊόν τους. Ποιος θα το πλύνει και ποιος θα το τυποποιήσει; 

Η μόνη λύση φαίνεται στην επένδυση ενός μεταποιητικού κέντρου για να εξασφαλίζει και τη συγκέντρωση της παραγωγής. Κάτι τέτοιο απαιτεί κεφάλαιο, το οποίο αδυνατούν να διαθέσουν μεμονωμένοι παραγωγοί. Συνεπώς η σύσταση ενός συνεργατικού σχήματος θα έδινε διέξοδο σε μικρούς παραγωγούς που αδυνατούν να δαπανήσουν κεφάλαια στην επεξεργασία του προϊόντος.

Οι ομάδες παραγωγών (Ο.Π) σκοπό έχουν να εναρμονίσουν ποιοτικές προδιαγραφές και να εξασφαλίσουν σταθερά αυξημένη ποσότητα προς όφελος των μελών τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο εξυπηρετούνται και παράλληλες ανάγκες των παραγωγών όπως η συμβουλευτική σε θέματα της καλλιέργειας από έναν καταρτισμένο γεωπόνο για όλη την ομάδα, επίσης χαμηλές τιμές προμήθειας φυτικού υλικού, υλικών άρδευσης, οργανικών λιπασμάτων κλπ.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στην περίπτωση του φραγκόσυκου η εκμετάλλευση του φρούτου μπορεί να είναι αποτελεσματική εφ’ όσον οι παραγωγοί οργανωθούν ώστε να διαχειριστούν οι ίδιοι το μερίδιο που τους αναλογεί στην αγορά. 

Για το σκοπό αυτό οι αγρότες ανά περιοχή καλλιέργειας του φραγκόσυκου καθώς και άλλων φυτών power foods συνενώνονται αρχικά, υπό την μορφή συλλόγων ή και άτυπων συνεταιρισμών και στη συνέχεια με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη οργανώνονται σε Ο.Π, ελάχιστος αριθμός μελών 10 παραγωγοί.

Ελληνικό προϊόν με βάση το Φραγκόσυκο ( Power Food ).

Ειδικά το Μέτρο 9 του νέου ΠΑΑ 2014-20, στοχεύει στην ενίσχυση των  Ο.Π με σκοπό:

α)           την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς·

β)            την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων.

γ)            τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και

δ)            άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας. Πηγή Αγροτικές Ευκαιρίες – γεωπόνοι.

Περισσότερα για την αξιοποίηση του φραγκόσυκου δείτε εδώ :