8 Οκτ 2017

Μάθε για το HACCP σε 2 μέρες.

όλα τα τρόφιμα ως βασική πιστοποίηση πρέπει να διαθέτουν HACCP.

Το HACCP (στα Αγγλικά : Hazard Analysis and Critical Control Points, μετάφραση: ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου) είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, ειδικότερα του τελικού προϊόντος.

Με το σύστημα HACCP μπορούμε να προβλέψουμε τους κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τρόφιμου, και να αποφύγουμε έτσι την πρόκληση ζημιάς στην υγεία του καταναλωτή. Ουσιαστικά το σύστημα HACCP κάθε μονάδας παραγωγής είναι ένα σύνολο γραπτών διαδοχικών οδηγιών εργασίας και αποτελεσμάτων ή συζητήσεων μοναδικό για κάθε βιομηχανία, βιοτεχνία ή εγκατάσταση παραγωγής τροφίμων.


Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι όποιος διαθέτει Βιοτεχνία παρασκευής τροφίμων υποχρεωτικά και βάση νομοθεσίας θα πρέπει να έχει και να τηρεί με επιμέλεια τα αρχεία ασφαλείας του HACCP.


Για πρώτη φορά η Αγροτικές Ευκαιρίες παρουσιάζουν σε ένα Επαγγελματικό – Ταχύρυθμο – Σεμινάριο ( αυστηρά μέχρι 15 άτομα ) το σύστημα ασφαλείας HACCP με απλό και κατανοητό τρόπο.

Ιδανικό για Φοιτητές σχετικών σχολών, επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων, Σεφ, βιοτεχνιών, εστίασης, κέτερινγκ, και στελέχη επιχειρήσεων.


Δείτε αναλυτικά τα Θέματα των 2 ημερών και ημερομηνίες εδώ : HACCP


Αναλυτικά τι είναι το HACCP εδώ :