1 Δεκ 2017

Νέες πληρωμές για τα Φωτοβολταϊκά


Συνεχίζονται οι πληρωμές στα Φωτοβολταϊκά Εξοφλούνται 1.700 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 38.031,36 ευρώ.Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 1.700 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 38.031,36€ (84% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο). Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).  Πηγή