30 Οκτ 2011

ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ 65%


ΕΚΤΡΟΦH ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ 65%
επείγον  ! ! ! ! 

Πριμ σε εκτροφεία σαλιγκαριών δίνεται μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος που παρέχει κίνητρα για νέες επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης σαλιγκαριών. Ενας τομέας που εμφανίζει εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μονάδες αυτές κυμαίνονται από 40 έως 65%.

Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και την εμπορία σαλιγκαριών. Πιο συγκεκριμένα, όμως, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και την εμπορία σαλιγκαριών. Πιο συγκεκριμένα, όμως, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).  
Δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:
 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

  Η παραλαβή του πληροφοριακού υλικού από τους ενδιαφερομένους, σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου, Αχαρνών 5 - Αθήνα ή από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειών ή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκίνησε την Παρασκευή 7/10/2011 και λήγει την Τετάρτη 28/12/2011 και ώρα 15.00.

  επιπλέον πληροφορίες στο τμήμα αγροτικών επιδοτήσεων
  F.S. 210 - 8818416
  Γ' Σεπτεμβρίου 132  Αθήνα  
  e-mail : financial.solutions11@gmail.com