19 Οκτ 2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Δεκατρία επαγγέλματα που υποστηρίζουν τις γεωργικές δραστηριότητες όπως κι εκείνες μετά τη συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων επιδοτούνται με 60% μέσα από το ΕΣΠΑ.
Ευνοημένοι μπορούν να βγουν κι εκείνοι που τα ασκούν αλλά και όσοι θέλουν να ασχοληθούν, ιδίως οι νέοι και οι νέες άνω των 18 ετών. Ο αγροτικός τομέας φαίνεται ότι κερδίζει ξανά ενδιαφέρον εν μέσω της οικονομικής ύφεσης. Πολλοί είναι εκείνοι που σχεδιάζουν ή επιστρέφουν στις περιφέρειές τους για να ασχοληθούν με τη γεωργία, ενώ τα αγροτικά μας προϊόντα γνωρίζουν και μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
Τη δυνατότητα επιδότησης τη δίνει η "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"
Μέσα από το πρόγραμμα που έχει συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ έχουν δικαίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, "υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή".
Τέτοιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στους Κωδικούς Ασκησης Δραστηριότητας, είναι οι:
       Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κ.λπ.).
       Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων.
       Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών.
       Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών.
       Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά.
       Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών.
       Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων.
       Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης.
       Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
       Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων.
       Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων.
       Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών.
       Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών.

Το ποσοστό επιδότησης για αυτές τις δραστηριότητες ανέρχεται σε 60% για επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Οι ενισχύσεις είναι βέβαιες αν αυτές οι δραστηριότητες συνδυαστούν μάλιστα και με καινοτόμες ιδέες ή έχουν λύσεις για παράδειγμα οικολογικού χαρακτήρα και προστασίας του περιβάλλοντος.
Δύο είναι οι κατηγορίες που δικαιούνται επιδότησης:
Φυσικά πρόσωπα - υπό ίδρυση επιχειρήσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Επίσης δικαίωμα έχουν και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2011 θα πρέπει, μέχρι και την 31-12-2010, να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων όπου ανήκουν. Αυτά μεταξύ άλλων είναι:
1. Φυσικά πρόσωπα - Υπό ίδρυση επιχειρήσεις - Νεοσύστατες επιχειρήσεις (χωρίς κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
       Εντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο)
       Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε συμμετέχοντος δικαιούχου και κάθε μετόχου.
       Στοιχεία των εταίρων / μετόχων του φορέα της επένδυσης (όπου είναι περισσότεροι του ενός) (Ε1).
2. Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση:
       Εντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο).
       Ισολογισμοί - αποτελέσματα χρήσης για τα ημερολογιακά έτη (χρήση), 2008, 2009, 2010 (οικονομικά έτη, 2009, 2010, 2011) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία.
       Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης).
       Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011) ή αντίστοιχη προσαρμογή για διετία ή ένα έτος λειτουργίας.
       Προσφορές / προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα.
Ενισχύονται 10 κατηγορίες δαπανών
Δέκα είναι οι κατηγορίες των δαπανών που μπορούν να ενισχυθούν με 60%:
1. Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
3. Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
4. Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
5. Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
9. Ανάπτυξη πρωτότυπων
10. Λειτουργικές δαπάνες

Financial Solution     
Agrotica   2011 
210 – 8818416
210 – 8818474