15 Νοε 2011

Προγράμματα για την προώθηση αγροτικών προϊόντων


                              Ύψους 22,5 εκατ. ευρώ

Έξι προγράμματα για την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, ενέκρινε η Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών, πρόσφατα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε πρόγραμμα προώθησης ευρωπαϊκού ελαιολάδου στη Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νορβηγία, προϋπολογισμού 5.922.130 ευρώ, αλλά και πρόγραμμα προώθησης Ελαιολάδου, Τυριών, Οίνων, Κορινθιακής Σταφίδας και Ελιών σε Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα, προϋπολογισμού 3.811.912 ευρώ.

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στην προώθηση Ευρωπαϊκών Μεταποιημένων Φρούτων σε Τουρκία και Αυστραλία, προϋπολογισμού 1.612.932 ευρώ. Τα 3.820.440 ευρώ φθάνει ο προϋπολογισμός του προγράμματος προώθησης ευρωπαϊκής σταφίδας σε Ρωσία, Ουκρανία, Αμερική και Καναδά, ενώ το πρόγραμμα για την προώθηση της φέτας στις ΗΠΑ θα απορροφήσει κονδύλια 4.928.352 ευρώ.

Τέλος, το έκτο πρόγραμμα είναι για την προβολή των κρασιών σε Ρωσία και Κίνα, με συνολικό προϋπολογισμό 2.392.623 ευρώ.