30 Νοε 2011

Συντεταγμένη κίνηση Κεντρικών Τραπεζών για ρευστότηταΚεντρικές Τράπεζες από όλο τον κόσμο κινούνται συντονισμένα για να αυξήσουν τη ρευστότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενισχύοντας τις υφιστάμενες swap lines που τους επιτρέπουν να παρέχουν δολάρια στις τοπικές τράπεζες.

Στην κίνηση συμμετέχουν οι FED, ΕΚΤ και οι Κεντρικές Τράπεζες του Καναδά, της Αγγλίας, της Ιαπωνίας και της Ελβετίας και στόχος είναι να αμβλυνθούν οι πιέσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και κατ΄ επέκτασιν να περιοριστεί ο αντίκτυπος των πιέσεων αυτών στην παροχή πίστης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Βάσει της νέας συμφωνίας, τρεις κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Fed, θα μειώσουν το κόστος των υφιστάμενων δολαριακών swap lines κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ώστε το επιτόκιο να είναι ίσο με το US dollar Overnight Index Swap συν 50 μονάδες βάσης.  Η νέα τιμολόγηση θα εφαρμοστεί από τις 5 Δεκεμβρίου του 2011 και οι διακανονισμοί swap παίρνουν παράταση έως την 1η Φεβρουαρίου του 2013.

Οι Κεντρικές Τράπεζες συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν προσωρινές διμερείς swap lines ώστε να υπάρχει δυνατότητα διάθεσης όλων των νομισμάτων εάν χρειαστεί.

Η ΕΚΤ, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η SNB θα διατηρήσουν τα προγράμματα τρίμηνης χρηματοδότησης των τραπεζών.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν για την ώρα μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στις αγορές βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, ωστόσο εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν η Fed έχει πει πως διαθέτει εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας και θα είναι έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει εάν κριθεί απαραίτητο.Πηγή:www.capital.gr