5 Νοε 2011

Παράταση στις προθεσμίες για σύνδεση φωτοβολταϊκών

Αιτία η μη έγκριση δανείων

Κατά δύο μήνες παρατείνεται η προθεσμία συμβάσεων σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών των επαγγελματιών αγροτών, έπειτα από σχετική παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ με έγγραφό της προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος και ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Τζανέτου Καραμίχα, προέδρου της συνομοσπονδίας.Στην επιστολή του προς τον Γιάννη Μανιάτη, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επισημαίνει ότι λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της χώρας στην έκδοση εγγυητικών επιστολών και την έγκριση δανειακών συμβάσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η χρονική παράταση.

«Η αδυναμία, για αντικειμενικούς και ανεξάρτητους της θέλησής τους λόγους, πολλών επαγγελματικών αγροτών να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (εγγυητική επιστολή, καταβολή δαπανών σύνδεσης κ.λ.π.) για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης των Φ/Β σταθμών τους με τη ΔΕΗ, αλλά και η καθυστέρηση ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχετικά αιτήματα δανειοδότησης, καθιστούν τη σημαντική για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας προσπάθεια εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών ιδιαίτερα επισφαλή, με κίνδυνο ακύρωσής της στην πράξη», επισημαίνεται στην επιστολή.