2 Νοε 2011

Τέλος στα πιστοποιητικά για τα φρούτα προς τη Ρωσία

Την άρση της υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας  σύμφωνα με το άρθρο 6 του από 26.03.2008 σχετικού μνημονίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κοινοτικά προϊόντα που εξάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία ορίζει το έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο, οι εξαγωγείς εφιστούν την προσοχή στους εμπόρους για την αυστηρή τήρηση των Mrls υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων της Ρωσικής Νομοθεσίας στα εξαγόμενα προς τη Ρωσία οπωροκηπευτικά. 


Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την από 21.10.2011 επιστολή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της υπηρεσίας Κτηνιατρικών και Φυτοϋγειονομικών Ελέγχων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κου. Βλασόφ προς τη Γενική Διευθύντρια Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ε.Ε κα. Τεστόρι, λόγω τροποποιήσεων στη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που εισάγονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν απαιτείται να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα πιστοποιητικά ασφαλείας που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του από 26.03.2008 σχετικού μνημονίου μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσικής Ομοσπονδίας που αφορά την ασφάλεια των φυτικών προϊόντων όσον αφορά τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα νιτρικά και τα νιτρώδη που εξάγονται από την Ε.Ε. στη Ρωσική Ομοσπονδία και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Στο έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, Σπύρου Ζωγράφου, σημειώνεται ότι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του υπουργείου οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα τη σχετική πληροφόρηση σε όλους τους εμπλεκόμενους με τις εξαγωγές προϊόντων φυτικής προέλευσης στη Ρωσική Ομοσπονδία, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους (εξαγωγικοί φορείς, συσκευαστήρια, έμποροι αγροτικών προϊόντων, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγρότες, εργαστήρια ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατυεικών προϊόντων κτλ).
Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι προκειμένου οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης προς τη Ρωσική Ομοσπονδία να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδιαίτερα μετά από τη θετική αυτή εξέλιξη, είναι απολύτως αναγκαία η τήρηση στο ακέραιο των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τα ρωσικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η πλήρης συμμόρφωση με αυτά, των φυτικών προϊόντων που εξάγονται προς τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Όπως δηλώνει ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS Γ. Πολυχρονάκης, «Η συμφωνία αυτή (Ρωσίας-Ε.Ε) ουσιαστικά είναι αυτό που επιδιώκαμε χρόνια, δηλαδή την τροποποίηση της ρωσικής νομοθεσίας και τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ, για  αλληλοσεβασμό της νομοθεσίας περί των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα φυτικά προϊόντα ως και την αναγνώριση των πιστοποιητικών φυτοϋγείας και ποιότητος που χορηγούνται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε για τις εξαγωγές προς την Ρωσία. Αυτό αποκαθιστά την ανταγωνιστικότητα ( μείωση εξαγωγικού κόστους κατά τις δαπάνες  έκδοσής τους) των ελληνικών προϊόντων που βρίσκονταν υπό καθεστώς επιτήρησης.
Εφιστάται η προσοχή των Ελλήνων εξαγωγέων για την τήρηση της κοινοτικής και της αντίστοιχης ρωσικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή των προϊόντων μας προς τη ρωσική αγορά, η οποία  είχε πληγεί από την  επιβάρυνση των  εργαστηριακών αναλύσεων που είχαν επιβληθεί στα ελληνικά φορτία. Μετά απ αυτήν την εξέλιξη αναμένουμε την αύξηση των εξαγωγών οπωροκηπευτικών μας προϊόντων προς τη ρωσική αγορά». Πηγή