2 Νοε 2011

Διανομή αγροτικής γης

Ξεκίνησε η διάθεση αγροτεμαχίων σε ανέργους, σε νέους και νέους αγρότες έως 35 ετών, σε νέους πτυχιούχους... Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε επαγγελματίες αγρότες, με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 18 Νοεμβρίου να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.opekepe.gr, αίτηση μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.
Η πρώτη διαδικασία διανομής αφορά 833 τεμάχια των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Ξάνθης και Καβάλας, συνολικής έκτασης περίπου 10.000 στρεμμάτων.Πηγή