11 Δεκ 2011

επιτέλους Επιδότηση για ανέργους λήγει 15/01/2012


ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 Στο νέο πρόγραμμα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηματίες σε ποσοστό επιδότησης 100%. Δικαιούχοι στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011 μέχρι τις 12/10/2011 (ημερομηνία προκύρηξης του προγράμματος), και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών.
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
 100% Δημόσια Χρηματοδότηση (δεν απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
 Λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ και άλλα)
 Δαπάνες για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
 Κατάρτιση
 Αγορά εξοπλισμού
 Αγορά πρώτων υλών
 Δαπάνες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
 Η Α’ δράση χρηματοδοτεί επίσης την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ (με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί τουλάχιστον για ένα χρόνο).

ληξη: 15/01/2012  
τηλ.   210 - 8818474 και 210 - 8818416
  κο Παππά Στέλιο  F.S. Αθήνα