12 Δεκ 2011

Επιδοτήσεις για ζαχαρότευτλα

Την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 τους δικαιούχους, που θα ενταχθούν στη Δράση 2.3 για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζαχαρότευτλων, στο πλαίσιο του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ.

Όπως επισημαίνεται, έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη από ανεξάρτητο μελετητή, η οποία προσδιορίζει τα στοιχεία, με βάση τα οποία υπολογίζεται η αποζημίωση, που θα μπορεί να λάβει ο δικαιούχος και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ένταξης της Δράσης στο ΠΑΑ, μετά την πρώτη παρουσίασή της στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διάρκεια των δεσμεύσεων των δικαιούχων θα είναι 5ετής και έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Η προκήρυξη της Δράσης θα γίνει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαμορφωθεί το σχετικό πρότυπο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  πηγή