17 Ιαν 2012

Παράταση στο πρόγραμμα επιδοτήσεων ανέργων και νέων επιχειρηματιών

Την τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη, ανακοίνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" περιλαμβάνει 2 δράσεις :

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».

Δράση 2 : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους κατόπιν των νέων τροποποιήσεων, από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 17.00 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επισκέπτονται:

- Από τους διαδικτυακούς www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.mindev.gr, epeaa.gr, www.efepae.gr και www.e-kepa.gr.

- Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr, τηλ. 210-6985210).

- Από το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

πηγή

Financial Solutions: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642 (κο Παππά).