20 Ιαν 2012

Πλαίσιο οδηγιών για την εκτροφή σαλιγκαριών

Πλαίσιο κατευθύνσεων και οδηγιών που θα καλύπτει όλα τα στάδια εκτροφής, παραγωγής και εμπορίας σαλιγκαριών, καταρτίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου όχι μόνο να ενισχυθεί η εν λόγω επενδυτική δραστηριότητα αλλά και να αποφευχθούν κατά το δυνατό, πιθανά άστοχα επενδυτικά ρίσκα.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, τέσσερις θα είναι οι βασικοί άξονες του πλαισίου και θα αφορούν πρώτον, την καταχώρηση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών σε επίπεδο περιφέρειας και χορήγηση σχετικού αριθμού-κωδικού καταχώρησης.

Δεύτερον, τη θεσμοθέτηση κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας του τελικού προϊόντος. Τρίτον, τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος, μέσω πιστοποίησης για τα σαλιγκάρια και καθορισμού προδιαγραφών όσον αφορά στην εκτροφή αυτών. Και τέταρτον τη δυνατότητα ένταξης των εκτροφών σαλιγκαριού στις επιλέξιμες με μίσθωση διαθέσιμες κοινόχρηστες εκτάσεις με σκοπό την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. πηγή