27 Ιαν 2012

Πολλά υποσχόμενη η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών


Σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τους αγρότες

Τις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομίας μέσω της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών, τόσο για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών όσο και για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, «σκιαγραφεί» ο καθηγητής Γεωργικής Μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φάνης Γέμτος.
Αυτό που χρειάζεται, όπως λέει, είναι «να μάθουμε πώς να τα καλλιεργούμε, πώς να τα συγκομίζουμε και πώς να τα διακινούμε».

Ο κ. Γέμτος τονίζει πως θα πρέπει να εισάγουμε τις ενεργειακές καλλιέργειες με επιτυχία στο κύκλο των αμειψισπορών μας για να έχουμε τα μέγιστα οφέλη, όπως και ότι θα πρέπει οι αγρότες να προσπαθήσουν να έχουν τη μέγιστη πρόσοδο, μετέχοντας στη συγκομιδή και διακίνηση της βιομάζας, εκτός από τη καλλιέργεια.

Η βιομάζα, όπως εξηγεί, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, προϊόν βιολογικών διεργασιών και πηγές της είναι τα φυτικά υπολείμματα (καλλιεργειών και δασικών), οι ετήσιες καλλιέργειες (για φυτικά λάδια, αλκοόλη, ξηρή βιομάζα), οι πολυετείς καλλιέργειες, τα υπολείμματα βιομηχανίας επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων, τα απόβλητα ζωικών εκτροφών, καθώς και τα απόβλητα ανθρώπινης διαβίωσης.

Τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τον ίδιο, τελειώνουν.  Η βιομάζα είναι μια τοπικά παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια και επομένως μας απαλλάσσει από εισαγόμενα καύσιμα, σύμφωνα με τον καθηγητή. Ιδιαίτερα δε, όπως λέει, αν αξιοποιήσουμε φυτικά υπολείμματα που παραμένουν στα χωράφια ή καίγονται, παράγουμε τοπικό εισόδημα από σχεδόν τίποτα.

Επίσης, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, καθώς οι μονάδες μετατροπής σε ενέργεια πρέπει να γίνουν εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Γέμτο, η βιομάζα δημιουργεί επιπλέον εισόδημα σε αγροτικές περιοχές και περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Σημαντικά είναι τα οφέλη και για τους αγρότες.

«Με την αναμενόμενη μείωση των επιδοτήσεων μετά το 2013 δημιουργείται άμεσο πρόβλημα εισοδήματος των παραγωγών. Η μέχρι τώρα εφαρμογή μονοκαλλιέργειας βαμβακιού και σκληρού σιταριού φαίνεται να μην εξασφαλίζει πλέον εισόδημα. Η εξασφάλιση εισοδήματος φαίνεται να ευνοείται από χρήση περισσοτέρων καλλιεργειών σε αμειψισπορά που τουλάχιστον μια θα έχει υψηλή τιμή και θα εξασφαλίσει εισόδημα» σημειώνει ο καθηγητής.

Επισημαίνει ακόμη ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες αυξάνουν τις επιλογές του αγρότη. Η παραγωγή με σύμβαση διάθεσης και εξασφαλισμένη τιμή δίνει μια ακόμα δυνατότητα στον παράγωγο να διαχειριστεί την επιχείρησή του.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες, επίσης, δίνουν μια σειρά πλεονεκτήματα, όπως περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς είναι σχεδόν μηδενικοί παραγωγοί διοξειδίου του άνθρακα. Πηγή