22 Μαρ 2012

Σημαντικό : Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ηλικίας 18–40 ετών


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους ηλικίας 18–40 ετών που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη γεωργία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση σε κλάδο που θα επιλέξουν (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών κτλ.). Ο νέος γεωργός δημιουργεί την εκμετάλλευσή του και δεσμεύεται να υλοποιήσει συγκεκριμένους στόχους εντός τριετίας προκειμένου να μπορεί να θεωρηθεί κατά κύριο επάγγελμα γεωργός.
  

Στην παρούσα φάση αναμένεται επόμενη προκήρυξη του προγράμματος μέσα στο 2012. Για οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή μπορείτε να ενημερώνεστε στα τηλ. 210-8818416,
και  210-8818474 καθημερινά  - τμήμα μελετών της Financial Solutions
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ηλικία 18 – 40 ετών
Μόνιμη κατοικία σε δήμο <100.000 κατοίκων
Μέγεθος εκμετάλλευσης (υφιστάμενη κατάσταση) > 0,5 ΜΑΕ
Οικογενειακό εισόδημα < 22.500€ (μ.ο. 3ετίας)
Ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα <15.000€ (μ.ο. 3ετίας)
Ο-η σύζυγος ΔΕΝ είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός
Πρώτη εγκατάσταση στη γεωργία το πολύ 14 μήνες πριν την ένταξη στο πρόγραμμα

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης, την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης και το μελλοντικό της μέγεθος. Για τις περισσότερες περιπτώσεις η επιδότηση κυμαίνεται από 20.000€ ως 40.000€.

Άλλα οφέλη από την ένταξη στο πρόγραμμα:

Δυνατότητα ένταξης με ευνοϊκούς όρους σε επενδυτικά και αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα
Δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα επιδότησης πρώτης κατοικίας και αγοράς γης με άτοκο δάνειο
Προτεραιότητα στην αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης για  επενδύσεις (σχέδια βελτίωσης)
Επιπλέον μοριοδότηση σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
Ασφάλιση στον ΟΓΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι νέοι γεωργοί που εντάσσονται στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν τις εξής δεσμεύσεις:
Διατήρηση της ιδιότητας του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού για 10 έτη
Διατήρηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης όπως έχει προβλεφθεί για την μελλοντική κατάσταση.
Τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και των ισχυόντων προτύπων
Ασφάλιση στον ΟΓΑ  (εντός 3ετίας)
Σεμινάρια κατάρτισης 150 ωρών (εντός 3ετίας)
Μόνιμη κατοικία στον τόπο εγκατάστασης για 10 έτη
Δήλωση ΟΣΔΕ, φορολογική δήλωση και τήρηση απλής λογιστικής για 10 έτη

Διαβάστε σχετικά και χρήσιμα άρθρα

Τον Απρίλιο επιδοτήσεις έως 50% για τα σαλιγκάρια - Πληροφορίες!!!και : 

Πώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών