29 Μαρ 2012

Επιδότηση σαλιγκαριών Απριλίου 2012 ( διαδικασία )

Ξεκίνα τον Απρίλιο του 2012 η διαδικασία ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιδότησης κατασκευής φάρμας εκτροφής σαλιγκαριών.
Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:


1.Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
2.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
3.Οικονομοτεχνική μελέτη.
4.Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
5.Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
6.Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης.
7.Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.
(Δήλωση για τον χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.)
8.Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής του παραβόλου, που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011.
9.Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης.
10.Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
11.Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
12.Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
13.Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.
14.Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
15.Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
16.Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο.
Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr , www.ependyseis.gr , www.investingreece.gov.gr ).
Ο υποψήφιος λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εκτυπώνει την αίτηση.
Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.
Προέλεγχος: Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη.
Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.
Αξιολόγηση: Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές.
Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.
Αποτελέσματα: Δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους.
Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες.
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Σημαντικό : 

Για όσους πληρούν ήδη τις προϋποθέσεις για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα την σύνταξη και υποβολή της σχετικής μελέτης για χρηματοδότηση και επιδότηση εκτροφής σαλιγκαριών στο τμήμα :  αγροτικών επιδοτήσεων της Financial Solutions όπου σχετικός εξειδικευμένος Γεωπόνος θα αναλάβει υπεύθυνα την έγκαιρη υποβολή προ της λήξης της προθεσμίας, σχετικές πληροφορίες
στα τηλ. 210 - 8818416 αναφέροντας για το πρόγραμμα Σαλιγκαριών Απριλίου
Καθημερινές και ώρες από 9 - 18:00.
Update Το πρόγραμμα «πάγωσε» λόγω των εκλογών και μαζί με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις εκλογές με τη νέα κυβέρνηση.

Update 15-10-2012: αναμένετε νέα ανακοίνωση για ενεργοποίηση της επιδότησης
 Σεμινάριο: Πως μπορώ να γίνω Νέος Αγρότης
 
 Θα χαρούμε να έχουμε τις απόψεις σας και της παρατηρήσεις σας για να κάνουμε αυτό το μικρό μας Blog ακόμα ποιο χρηστικό, στείλτε με μας ένα e-mail στο : manager@financialsolutions.gr
Ζητήστε να σας στείλουμε Δωρεάν, με ένα E-mail το αρχείο για το τι είναι το GreenHouse Project που μπορεί να κάνει –αν διαθέτετε- τις προϋποθέσεις- τα όνειρά σας  Πραγματικότητα!
Για οριστική βιώσιμη φυγή από την Αθήνα και ενασχόληση επαγγελματικά με την Γη!