12 Ιαν 2013

Λικέρ: επιδότηση 2013 για μικρή μονάδα παραγωγής και διάθεσης


Χαμηλού κόστους και ρίσκου  -κάτι απαραίτητο στην εποχή της κρίσης που διανύουμε- επένδυση, με υψηλό περιθώριο μεικτού κέρδους πάνω από 100%, αποτελεί η παραγωγή παραδοσιακών λικέρ.


Εξάλλου, με δεδομένη στα μέσα Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2013  την προκήρυξη του προγράμματος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση και επιδότηση 2013 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τύχουν κι επιδότησης.

Οι επαγγελματικές επιλογές που απαιτούν μικρό αρχικό κεφάλαιο επένδυσης είναι το ζητούμενο για έναν νέο επιχειρηματία που έχει περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, δεδομένου ότι και οι τράπεζες δεν χορηγούν επιχειρηματικά δάνεια. Η παραγωγή παραδοσιακών λικέρ αποτελεί μια τέτοια επιλογή για τη δημιουργία μικρών οικογενειακών μονάδων και την εξασφάλιση πρόσθετου οικογενειακού εισοδήματος.

Με τη βοήθεια του γεωπόνου Δημοσθένη Τριανταφυλλίδη παρουσιάζουμε έναν οδηγό για την παραγωγή παραδοσιακών λικέρ, καθώς και για τη δημιουργία μικρών ποτοποιείων.
Distillation apparatus of Zosimus, from Marcelin Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs 
(3 vol., Paris, 1887-1888)
Η παραγωγή ηδύποτων είναι μία επένδυση σχετικά χαμηλού κόστους και ρίσκου, έναντι άλλων επενδύσεων, και με μεγάλο περιθώριο κέρδους που υπερβαίνει το 100%, όπου με προσωπική εργασία του επενδυτή και με ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο της τάξης των 15.000-20.000 ευρώ μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την παραγωγή, με απλό εξοπλισμό χωρίς αυτοματισμούς.

Η παραγωγή των παραδοσιακών ηδύποτων στην Ελλάδα γινόταν και γίνεται συνήθως την εποχή που είναι διαθέσιμο το κάθε φρούτο, από το οποίο παίρνει συνήθως το ηδύποτο το όνομά του.

Δυστυχώς, όμως, στις γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού ΕΚ 110/2008, και συγκεκριμένα στις κατηγορίες προϊόντων 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 34, 40, δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό προϊόν, ενώ αυτό το οποίο κάνει εντύπωση ακόμη περισσότερο είναι η απουσία ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στη κατηγορία Νο 9 όπου αναφέρονται τα αποστάγματα φρούτων. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη κατηγορία κυριαρχούν παραδοσιακά προϊόντα Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

α) Ως ηδύποτο ορίζεται το αλκοολούχο ποτό που έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο:

70 γρ. ανά λίτρο για τα λικέρ κερασιού, βύσσινου, των οποίων η αιθυλική αλκοόλη είναι αποκλειστικά απόσταγμα κερασιών - βύσσινων,

80 γρ. ανά λίτρο στην περίπτωση των λικέρ γεντιανής ή παρόμοιων λικέρ που παρασκευάζονται με μόνη αρωματική ουσία τη γεντιανή ή παρόμοιου είδους φυτά,

100 γραμμάρια ανά λίτρο σε κάθε άλλη περίπτωση.

Παράγεται με αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή μείγματος των εν λόγω προϊόντων τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα, όπως ανθόγαλα, γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα, οίνος ή αρωματισμένος οίνος όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΟΚ 1601/91, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων.

β) Ο ελάχιστα κατά όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ είναι 15%.

γ) Για την παρασκευή του ηδύποτου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, καθώς και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες για την παρασκευή ηδύποτων: βατόμουρων - μούρων - αγριοβατόμουρων - μύρτιλλων - σμέουρων - αρκτικής βάτου - ραγών οξυκόκκου - καρπών βακινίου - κερασιών - βύσσινων - εσπεριδοειδών - καρπών ιπποφαούς - μέντας - γεντιανής - γλυκάνισου - αψινθίου - φαρμακευτικών φυτών.

Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα ποτοποιεία

Τα ποτοποιεία γενικά πρέπει να πληρούν τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές μονάδες, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων είναι αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών από τις οποίες τα ποτοποιεία λαμβάνουν τις απαραίτητες άδειες.

Επίσης πρέπει να πληρούν τους όρους της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας και να κατέχουν βεβαίωση πυρασφάλειας.

Να πληρούν τους όρους του εκ 852/2004.

Να έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε ισόγειους ή ανώγειους χώρους.

Να τηρούν το βιβλίο των ποτοποιών και να έχουν κωδικό.

Επίσης τα ποτοποιεία θα πρέπει να έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό κατάλληλης δυναμικότητας που να καλύπτει την παραγωγή του ποτοποιείου.

Όσον αφορά τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών, διατίθενται στη χονδρική και λιανική κατανάλωση μόνο προσυσκευασμένα σε ονομαστικές ποσότητες, εκφρασμένες σε όγκους που καθορίζονται από υπουργικές αποφάσεις, ενώ τα υλικά συσκευασίας πρέπει να πληρούν, όσον αφορά τη μετανάστευση των χημικών ουσιών στα αλκοολούχα ποτά, τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Κατ' εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να διατίθενται χύμα στον τελικό καταναλωτή μόνο εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης.

Προκειμένου όμως να διατεθεί στην κατανάλωση ένα νέο αλκοολούχο ποτό, ο παρασκευαστής ποτοποιός οφείλει τουλάχιστον έναν μήνα πριν να υποβάλει στην αρμόδια χημική υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία.

Κατοχύρωση επωνυμίας

Επιπλέον, αν κάποιος παρασκευαστής ποτοποιός επιθυμεί τη χρήση μίας παραδοσιακής επωνυμίας, η οποία νοείται ως η επωνυμία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τον χαρακτηρισμό και την περιγραφή ενός αλκοολούχου ποτού με καθορισμένη σύσταση, τρόπο παρασκευής και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τότε αυτή θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη.

Η κατοχύρωση μίας παραδοσιακής επωνυμίας γίνεται με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεύθυνσης αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, οίνου, ζύθου του Γ.Χ.Κ.

Δείτε πως μπορεί να γίνει και πως η κατοχύρωση και της Ιδέας αλλά και του Λογότυπου της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας με το Νομικό Τμήμα Financial Solutions στο τέλος του άρθρου.
βάλτε στην δημιουργία σας την φίρμα σας! 
Τα προαπαιτούμενα για τη λειτουργία ενός ποτοποιείου είναι:  Άδεια εγκατάστασης του ποτοποιείου και άδεια λειτουργίας του ποτοποιείου που λαμβάνεται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, αφού πρώτα εκδοθεί από την αρμόδια χημική υπηρεσία βεβαίωση καταλληλότητας του ποτοποιείου, πιστοποιητικό πυρασφάλειας και σχεδιάγραμμα εις διπλούν του εργοστασίου και των μηχανημάτων.

Ως ποτοποιοί χαρακτηρίζονται όσοι παρασκευάζουν αλκοολούχα ποτά με τη χρησιμοποίηση ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης ή αποστάγματος οίνου ή αποσταγμάτων που έχουν παρασκευαστεί από τις παρακάτω πρώτες ύλες:
•Στέμφυλα σταφυλών
• Σταφύλια
• Ξηρή μαύρη κορινθιακή σταφίδα
• Καρπούς
• Οπώρες
• Στέμφυλα οπωρών και σιρόπι χυμού
• Μελάσα ζαχαροκάλαμων

Δικαίωμα παραγωγής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών έχουν μόνο οι κατά τον νόμο λειτουργούντες ποτοποιοί. Τα σκεύη και ο εξοπλισμός που μπορεί να έχει ένα ποτοποιείο είναι κάδοι αραίωσης, δοχεία, δεξαμενές, μέσα μετάγγισης, γεμιστικά και κλειστικά γυάλινων περιεκτών, εκτυπωτές, φίλτρα και μέσα ελέγχου της αιθυλικής αλκοόλης και των ποτών.

Η διαδικασία παραγωγής βήμα - βήμα

Από την προετοιμασία του φρούτου μέχρι τη συσκευασία του ποτού

Η παραγωγή ενός λικέρ από φρούτα είναι μία σχετικά εύκολη διαδικασία, η οποία βασίζεται στην προετοιμασία του φρούτου κατά την οποία πλένεται, στεγνώνεται, αποφλοιώνεται, αν είναι απαραίτητο, αφαιρούνται κοτσάνια και στίγματα, και κόβεται σε μικρότερα κομμάτια ή φέτες, προκειμένου η εκχύλιση των συστατικών του από την αιθυλική αλκοόλη να καταστεί ευκολότερη.

Εν συνεχεία το φρούτο τοποθετείται μαζί με τη ζάχαρη, την αιθυλική αλκοόλη, τα μπαχαρικά (γαρίφαλο, κανέλα, γλυκάνισος κ.λπ.) σε ένα γυάλινο δοχείο με μεγάλο στόμιο και αφήνεται για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη από τους χυμούς των φρούτων.

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα ανακινούμε, χωρίς να ανοίξουμε τον γυάλινο περιέκτη, προκειμένου τα φρούτα να είναι εμβαπτισμένα εντός της αιθυλικής αλκοόλης.

Μόλις διαλυθεί η ζάχαρη ανοίγουμε τον γυάλινο περιέκτη, και με τη βοήθεια ενός φίλτρου απομακρύνουμε τα φρούτα, τα μπαχαρικά και δοκιμάζουμε το ηδύποτο, στην περίπτωση που το θέλουμε λίγο πιο δυνατό, προσθέτουμε λίγη αιθυλική αλκοόλη ακόμη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται η συσκευασία του σε γυάλινους περιέκτες.

Κάποιοι ορισμοί τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι οι δύο παρακάτω:

Ως αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης - ουδέτερη ορίζεται η αλκοόλη που λαμβάνεται με απόσταξη ή με ώσμωση ύστερα από ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργικών προϊόντων, η αιθυλική αλκοόλη αυτή παράγεται από οινοπνευματοποιεία Β' κατηγορίας και ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί

Σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία θα προτείναμε σε έναν υποψήφιο επενδυτή που επιθυμεί να παράγει ηδύποτα είναι τα εξής:
•Το προϊόν του να είναι παραδοσιακό, συσκευασμένο και επώνυμο.
•Η συσκευασία των προϊόντων του να είναι καλαίσθητη και ποιοτική.
•Η προσπάθεια προώθησης των προϊόντων του να γίνει κυρίως στο εξωτερικό.
•Να εκπαιδευθεί σε θέματα λειτουργίας επιχειρήσεων και πωλήσεων.
•Να είναι γνώστης των απαιτήσεων ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
•Να συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες και προμηθευτές.
•Να αξιοποιεί το Διαδίκτυο.
•Να χρησιμοποιεί εγχώριες πρώτες ύλες.
•Να προμηθεύεται τα φρούτα από παραγωγούς.
•Να αξιοποιεί την τοπική παραγωγή φρούτων και τα υποπροϊόντα τους.
•Να προμηθεύεται πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας καλής ποιότητας στη χονδρική.
•Να συνεργάζεται με εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.
•Να αναζητεί συνεργασίες με εμπορικές εταιρείες και με καταστήματα λιανικής.
•Τα παραγόμενα προϊόντα του να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
•Να μπορεί να παράγει με απλό μηχανολογικό εξοπλισμό, χαμηλού κόστους ή και χειρωνακτικά, για να μην απαιτούνται εξειδικευμένες και μεγάλου εμβαδού εγκαταστάσεις, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο.

Παραδοσιακά ελληνικά ηδύποτα είναι η Μουντοβίνα ορεινής Χαλκιδικής, η οποία πληροφορούμαστε ότι κατοχυρώθηκε ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης όταν παράγεται στους Δήμους Αριστοτέλη και Πολυγύρου Χαλκιδικής, η Μαστίχα Χίου, η Φατουράδα των Κυθήρων, το Κίτρο Νάξου, το Κουμκουάτ Κέρκυρας και η Τεντούρα Πατρών.

Η περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών διέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται (π.χ. ο κατά όγκο αλκοολικός τίτλος % vol).  Πηγή
πληροφορίες στο τμήμα επιδοτήσεων της Financial Solutions 210-8818416
τι είναι το ΕΣΠΑ;
facebook.com/financialsolutionsgr