23 Ιαν 2013

Σύγχρονη Δενδροκομία οδηγίες προς υποψήφιους καλλιεργητές


Βέροια: αποκλειστικό άρθρο του κου Παντελίδη Γιώργου
Γεωπόνου για τις Αγροτικές Ευκαιρίες - Αθήνα.

Τον τελευταίο καιρό πολλοί, νέοι κυρίως άνθρωποι, επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα αγροτική εκμετάλλευση, είτε γιατί έχουν μείνει άνεργοι είτε γιατί απλά επιθυμούν τη φυγή από τα μεγάλα αστικά κέντρα και την επιστροφή στην ύπαιθρο. 

Το ξεκίνημα όμως μιας νέας αγροτικής εκμετάλλευσης είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία θα πρέπει να γίνεται μετά από ώριμη σκέψη και πάντα με την καθοδήγηση και τις συμβουλές από επιστημονικό προσωπικό που θα μπορεί να στηρίξει επαρκώς τον νέο παραγωγό, αφού πρόκειται για μια σοβαρή επένδυση, ειδικά όταν πρόκειται για μια δενδροκομική ή λαχανοκομική εκμετάλλευση, η οποία θα πρέπει να αποφέρει και το ανάλογο κέρδος.

Η σημαντικότερη απόφαση που έχει να πάρει ο νέος παραγωγός είναι το τι θα καλλιεργήσει και με ποιο τρόπο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για νέες καινοτόμες καλλιέργειες, οι οποίες υπόσχονται υψηλό κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς πολύ κόπο. Σίγουρα υπάρχουν αρκετές τέτοιες ευκαιρίες, αρκετοί όμως μπορούν να είναι και οι κίνδυνοι που παραμονεύουν, όπως εμφάνιση προβλημάτων, ασθενειών και εχθρών που δεν είναι γνωστά, μη εγκλιματισμένα είδη και ποικιλίες που διαδίδονται από επιτήδειους, διάθεση της παραγωγής.

Αντίθετα μεγαλύτερη σιγουριά και πιθανότητα επιτυχίας μπορούν να έχουν δοκιμασμένες καλλιέργειες, εγκατεστημένες και εγκλιματισμένες σε μια περιοχή. Για να είναι αποδοτική και κερδοφόρα όμως μια νέα δενδροκομική καλλιέργεια θα πρέπει να εφαρμοστούν νέες τεχνικές καλλιέργειας, όπως πυκνή ή υπέρπυκνη φύτευση, υδρολίπανση, νέες ποικιλίες και υποκείμενα, εκμηχάνιση της καλλιέργειας. Επίσης μεγαλύτερη αξία στο παραγόμενο προϊόν, άρα και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τον παραγωγό αποφέρει πάντοτε η παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, ασφαλών για τον καταναλωτή.

Όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα από τον παραγωγό, εάν και μόνο έχει την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένους γεωπόνους, οι οποίοι θα τους μεταφέρουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, εκπαιδεύοντας τους πάνω στις πιο σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας, στηριζόμενοι πάντοτε στους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής και τις αρχές της αειφορικής γεωργίας.

Παντελίδης Γιώργος Γεωπόνος Α.Π.Θ., Ms, Phd  πιστοποιημένος εξωτερικός συνεργάτης –σύμβουλος Βιολογικής πρακτικής (Organic Farming) για το Νομό Βέροιας των Αγροτικών Ευκαιριών.

διαβάστε εδώ (με δεξί κλικ)  τι είναι η Αειφόρος ανάπτυξη