7 Απρ 2013

Επιδότηση: για νέους επιχειρηματίες - αγρότες


Πολλοί νέοι που πλήττονται τα τελευταία χρόνια από την απίστευτα υψηλή ανεργία που έχει κάνει την εμφάνιση της  και αναζητούν εναγωνίως μια εργασία.

Ο ΟΑΕΔ ετοιμάζει να «ρίξει στην μάχη» ένα νέο πρόγραμμα καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας, αναζητώντας νέους μέχρι 35 ετών αξιόλογους που θα θελήσουν να γίνουν επιχειρηματίες – νέοι αγρότες.

Όχι υποστηρίζοντας δράσεις και ενέργειες (δηλαδή έξοδα για τρακτέρ, εξοπλισμό, φυτεύματα κλπ) αλλά με συμβουλευτική.

Έτσι Μέσα στην φετινή άνοιξη αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση 3.000 περίπου άνεργων νέων, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, που έχουν τελειώσει το Λύκειο, με σκοπό να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να κάνουν τη δική τους δουλειά στην ύπαιθρο. Ο προϋπολογισμός της δράσης έχει καθοριστεί σε 12,78 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο», που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς τον Ιανουάριο, απαρτίζεται από τρεις κατηγορίες ενεργειών:

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, καθώς και σε κάποια τεχνική, όπως π.χ. μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών, τυροκομία, καλλιέργεια και αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών κλπ. Η κατάρτιση θα διακρίνεται σε θεωρία 30% και πρακτική 70%.

Συμβουλευτική, σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και την ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί συνέχεια της συμβουλευτικής και περιλαμβάνει την καθοδήγηση των ωφελουμένων στη σύνταξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και την εφαρμογή της επένδυσης, την εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και τον εντοπισμό ενδιαφερομένων επενδυτών.

Όσοι συμμετάσχουν στη δράση για την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο θα ωφεληθούν από τις εξής ενέργειες και τα αντίστοιχα ποσά:

Κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα €5 ανά ώρα.

Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε €3.000.

Επομένως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν προβλέπει την επιδότηση νέων αγροτών ή κτηνοτρόφων για την αγορά εξοπλισμού, αναλώσιμων ή εργαλείων, αλλά την υποβοήθηση των συμμετεχόντων άνεργων νέων με κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη για το ξεκίνημά τους στις καλλιέργειες ή την κτηνοτροφία.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» θα διαχειριστεί το Υπουργείο Εργασίας, και αναμένεται να προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διοργανώνουμε (Αγροτικές ευκαιρίες) θεματικό σεμινάριο όπου ο υποψήφιος θα μπορεί να παρακολουθήσει τα εξής θέματα: 

νέος αγρότης, Καλλιέργεια αρωματικών Φυτών, βιολογική καλλιέργεια και πρακτική.

Extra: δημιουργία φάρμα εκτροφής σαλιγκαριών 2 ημέρες

Extra: Μελισσοκομία 4 μέρες + 2 Πρακτική

Θα είναι διάρκεια μιας εβδομάδας και ώρες παρακολούθησης καθημερινά  4.
Σε όλα θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης από τον εκπαιδευτή Γεωπόνο.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα.δείτε και το site μας: ΑγροτικέςΕυκαιρίες