3 Μαΐ 2013

ΕΣΠΑ 2013 οδηγίες για επιδότησηΕνόψει ενεργοποίησης των νέων προγράμματα του  ΕΣΠΑ 2013 λαμβάνουμε καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα με ερωτήματα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να πάρει επιδότηση.  Σας τα παρουσιάζουμε σήμερα αναλυτικά:


πώς να βρείτε το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που σας ταιριάζει;
τι να ψάξετε στον οδηγό του προγράμματος;
πώς να βρείτε περισσότερες πληροφορίες; και στήριξη,
πώς να επιλέξετε το σύμβουλο επιχειρήσεων; που θα συνεργαστείτε, και
τι να προσέξετε; για να εγκριθεί η επιδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τα βήματα για την έγκριση που παρουσιάζουμε αφορούν νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις υπό ίδρυση, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που αναζητούν επιδότηση για εκσυγχρονισμό ή επέκταση.Α. Πώς να επιλέξετε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Στα επιδοτούμενα προγράμματα που ανακοινώνονται θα αναζητήσετε πρώτα ορισμένα βασικά στοιχεία, τα οποία θα καθορίσουν αν  κατ’ αρχήν εντάσσεστε. Αυτά είναι:

1. Περιοχή εφαρμογής: Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας θα «τρέξει» το πρόγραμμα.

2. Δικαιούχοι: Πρέπει να έχετε κάρτα ανεργίας; Υπάρχει ηλικιακό όριο; Είναι το πρόγραμμα μόνο για γυναίκες ή και για τα δύο φύλα; Αφορά το πρόγραμμα την ίδρυση νέας επιχείρησης ή μόνο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης; Μπορεί να ενταχθεί μια επιχείρηση που μόλις έχει κάνει έναρξη; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσετε διαβάζοντας τον οδηγό του προγράμματος.

3. Επαγγέλματα & δραστηριότητες: Το κάθε πρόγραμμα ορίζει ποια επαγγέλματα εντάσσονται και ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες εξαιρούνται. Εκτός από την περιγραφή, π.χ. παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, υπάρχει και ένας αντίστοιχος ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας), π.χ. 10.72 στο παράδειγμά μας. Αυτός είναι ο κωδικός που αποδίδεται στην επιχείρηση κατά την έναρξη δραστηριότητας. Όποια δραστηριότητα μπορείτε να φανταστείτε, περιγράφεται στη λίστα των δραστηριοτήτων που επιδοτούνται ή εξαιρούνται από την επιδότηση. Αρκεί λοιπόν να αναζητήσετε τον ΚΑΔ για να επιβεβαιώσετε ότι η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Tip: Αν ο ΚΑΔ (Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας) που θέλετε δεν εντάσσεται, βρείτε κάποιον κοντινό στη δραστηριότητα που θέλετε να κάνετε, και επιβεβαιώστε τον με το λογιστή σας.Β. Τι να ψάξετε στον οδηγό του προγράμματος

1. Επιδότηση: Σε τι ποσό ανέρχεται η επιδότηση; Είναι σταθερό το ποσό ή έχει κατώτατο και ανώτατο όριο; Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης; Συνήθως η επιδότηση δίνεται στο 50 ή 60% του συνόλου της επένδυσης που θα κάνετε, σε δύο δόσεις. Υπάρχουν όμως και προγράμματα που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ, τα οποία δίνουν σταθερό ποσό, π.χ. €24.000 για νέους επαγγελματίες, σε τέσσερις δόσεις.

2. Δαπάνες: Τι επιδοτείται από το πρόγραμμα; Μόνο πάγια (π.χ. μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, κτιριακές επισκευές) και άυλες δαπάνες (π.χ. αμοιβές συμβούλων, διαφήμιση) ή και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, μισθοδοσία); Η κατανόηση των δαπανών που εντάσσονται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τι θα αγοράσετε σε σχέση με αυτά που πραγματικά χρειάζεστε για την επιχείρησή σας.

3. Δικαιολογητικά: Ελέγξτε αν έχετε τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά που ζητάει το πρόγραμμα. Ξεκινήστε από τα πιο χρονοβόρα (συνήθως είναι οι προσφορές) και ρωτήστε το λογιστή σας για τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία. Αν το πρόγραμμα ζητάει να έχετε κάρτα ανεργίας, φροντίστε να την κρατήσετε ενεργή έως ότου υποβάλετε την αίτηση.Tip: όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων) ζητούν αναλυτικές προσφορές από προμηθευτές (προτιμολόγια). Η συλλογή των προσφορών θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα που θα κάνετε, αφού βεβαιωθείτε ότι εντάσσεστε στο πρόγραμμα, και πριν συμπληρώσετε την αίτηση.

Αναλυτικές προσφορές προμηθευτών σημαίνει ότι για κάθε δαπάνη που πρόκειται να κάνετε και για την οποία θέλετε να επιδοτηθείτε, θα πρέπει να έχετε την αντίστοιχη προσφορά από έναν επαγγελματία. Η προσφορά θα περιγράφει την εργασία/προϊόν, με την τιμή μονάδας (π.χ. ανά τετραγωνικό μέτρο ή τεμάχιο, χωρίς και με ΦΠΑ) και τη συνολική, θα έχει ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή. Τα στοιχεία των προσφορών θα καταχωρηθούν αναλυτικά στην αίτηση.

Γ. Πώς να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στήριξη

Ο κάθε οδηγός προγράμματος αναφέρει ποιος φορέας είναι υπεύθυνος και έχει τα στοιχεία επικοινωνίας. Οι επίσημοι οδηγοί των επιδοτούμενων προγραμμάτων δημοσιεύονται σε διάφορα sites. Τα περισσότερα προγράμματα θα τα βρείτε στο www.espa.gr. Προγράμματα επιχειρηματικότητας ανέργων δημοσιεύονται και στο www.oaed.gr, το επίσημο site του ΟΑΕΔ. Προγράμματα σχετικά με τον αγροτικό τομέα δημοσιεύονται και στο www.agrotikianaptixi.gr
Ένα τηλεφώνημα ή, αν έχετε τη δυνατότητα, μια επίσκεψη στον αρμόδιο δημόσιο φορέα θα δώσει απάντηση στα περισσότερα ερωτήματά σας για τις επιδοτήσεις. Επίσης, η συζήτηση με έναν έμπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων θα «φωτίσει» τις «σκοτεινές πλευρές» του επιδοτούμενου προγράμματος και θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε σημεία που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα της αγοράς και των επιχειρήσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Η έρευνά σας μπορεί να συμπεριλάβει και τα επιμελητήρια, όπου θα βρείτε γραφεία ενημέρωσης για τις επιδοτήσεις. Στο site www.e-boss.gr θα βρείτε πλήρη λίστα των επιμελητηρίων σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, και ειδικά αν ξεκινάτε τώρα ως νέος επιχειρηματίας, θα βρείτε πληροφορίες για θέματα αδειοδοτήσεων και προδιαγραφών στις Περιφέρειες, στον ΕΦΕΤ, στον ΕΟΦ κ.λπ. Αρωγοί στις επιχειρηματικές σας κινήσεις θα σταθούν διάφοροι σύλλογοι και σύνδεσμοι, όπως για παράδειγμα νέων αγροτών, νέων επιχειρηματιών, ΕΣΕΕ, ΣΕΒΕ.

Αν κρίνετε ότι εκτός από την επιδότηση, θα χρειαστείτε και επιπλέον χρήματα, και δεν τα έχετε «στην άκρη», εξετάστε με την τράπεζά σας το ενδεχόμενο δανείου, το οποίο μπορεί να είναι και εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ.


Δ. Πώς να επιλέξετε σύμβουλο επιχειρήσεων

Η αίτηση ένταξης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση συνοδεύεται συνήθως από ένα μίνι επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό μπορείτε να το βρείτε κοιτάζοντας τα πρότυπα έντυπα που συνοδεύουν τον επίσημο οδηγό του προγράμματος, το οποίο σας ενδιαφέρει.

Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει ορισμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις (π.χ. μελέτη κλάδου, οικονομικές προβλέψεις), καθώς και σημεία-κλειδιά (π.χ. τεκμηρίωση κριτηρίων που βαθμολογούνται), στα οποία είναι πιθανό ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ο ενδιαφερόμενος για επιδότηση, εκτός αν έχει τη σχετική κατάρτιση και εμπειρία. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή ενός επαγγελματία συμβούλου επιχειρήσεων, που θα αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης, την οργάνωση του φακέλου και την υποβολή της πρότασης στον αρμόδιο φορέα.

Στην επιλογή του συμβούλου θα ελέγξετε κατ’ αρχάς τη «χημεία» μεταξύ σας, καθώς ο άνθρωπος αυτός θα είναι συνεργάτης σας για μεγάλο διάστημα. Προσπαθήστε να διακρίνετε κατά πόσο προτίθεται να είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή για να σας απαντήσει τα ερωτήματά σας και αν σας υποστηρίξει. Θα πρέπει να έχει εμπειρία από τη σύνταξη μελετών για επιδοτούμενα προγράμματα και από την παρακολούθηση της υλοποίησης. Ιδανικά, αλλά όχι απαραίτητα, θα έχει εμπειρία στον κλάδο σας. Θα πρέπει να φροντίσετε η συμφωνία σας να είναι ξεκάθαρη και γραπτή, και επίσης η αμοιβή του να είναι λογική. Μια έρευνα αγοράς και συζήτηση με δύο – τρεις εταιρίες συμβούλων, θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ξεκάθαρη εικόνα για τα παραπάνω.Ε. Τι να προσέξετε για να εγκριθεί η επιδότηση από το ΕΣΠΑ
Τα «Ψιλά γράμματα»: Ο σύμβουλος επιχειρήσεων που θα συντάξει την αίτηση και τη μελέτη υπαγωγής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει σημασία στον κάθε όρο του προγράμματος, όσο ασήμαντος και αν φαίνεται εκ πρώτης. Μιλήστε μαζί του, και φροντίστε να απαντήσει κάθε ερώτημά σας, έστω και αν είναι μια λεπτομέρεια.

Προβαθμολόγηση: Ζητήστε από το σύμβουλο που συνεργάζεστε να υπολογίσει εκ των προτέρων με ακρίβεια τη βαθμολογία που θα πάρει η πρότασή σας.

Ξανασκεφτείτε την επιχειρηματική σας ιδέα: Υπάρχει καινοτομία σε αυτό που θα κάνετε; Θα κάνετε εξαγωγές; Θα προσλάβετε προσωπικό; Έχετε διασφαλίσει ήδη συνεργασίες με μελλοντικούς πελάτες;

Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα αυξήσουν τη βαθμολογία της αίτησής σας και θα την εκτινάξουν πολύ πάνω από τη βάση. Εφόσον τα χρήματα του κάθε προγράμματος δεν φτάνουν για όλες τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να φροντίσετε να πάρετε τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Πρόσθετες ενέργειες που μπορείτε να δηλώσετε στην αίτηση (και να υλοποιήσετε στη συνέχεια) για να πάρετε βαθμούς είναι: η εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP κ.λπ.), η συνεργασία με έμπειρα και καταρτισμένα διοικητικά στελέχη, η κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων κ.ά. ανάλογα με το πρόγραμμα και το επάγγελμά σας.


ΕΣΠΑ Μύθοι και πραγματικότητα!

1. Δεν θα πάρω τελικά την επιδότηση: Αν κάνετε τα βήματα σωστά, επιλέξετε τους σωστούς συνεργάτες, και υλοποιήσετε το πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους που ορίζει, τότε, ναι, θα πάρετε την επιδότηση. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για αυτό!

2. Δεν χρειάζεται να έχω δικά μου χρήματα: Έστω και αν το επιδοτούμενο πρόγραμμα σας ενισχύσει κατά 100%, θα πρέπει να έχετε κάποια χρήματα να «κινηθείτε» μέχρι να λάβετε την πρώτη δόση της επιδότησης. Κατά κανόνα, τα επιδοτούμενα προγράμματα ορίζουν ότι παίρνετε την επιχορήγηση επί των τιμολογίων που έχετε εξοφλήσει. Επίσης, το ΦΠΑ δεν επιδοτείται από κανένα πρόγραμμα, που σημαίνει ότι θα επιβαρύνει την επιχείρησή σας.

3. Με τις υπερτιμολογήσεις δεν θα χρειαστεί να βάλω κάτι από την τσέπη μου: Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αξιολογητές είναι εφοδιασμένοι με οδηγούς αντιπροσωπευτικών τιμών, και επιπλέον έχουν την εμπειρία να αντιληφθούν μια εξόφθαλμη υπερτιμολόγηση.

4. Ας πάρω την επιδότηση και βλέπουμε…: Η επιτυχία της κάθε επιχείρησης δεν εξαρτάται από την επιδότηση. Η επιδότηση έρχεται να μειώσει το ρίσκο σας, δίνοντάς σας δωρεάν χρηματοδότηση. Η επιτυχία θα φανεί από το αν καταφέρετε να πουλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας σε τέτοιες ποσότητες και τιμές, ώστε η επιχείρηση να είναι κερδοφόρα.

5. Θα περάσουν χρόνια για να πάρω την επιδότηση: Το κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προβλέπει την καταβολή της επιδότησης σε δόσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα (συνήθως) ένα έως ενάμιση χρόνου. Το πότε ακριβώς θα πάρετε το σύνολο της επιδότησης εξαρτάται και από εσάς (το πόσο γρήγορα προχωράτε με όσα έχετε δηλώσει στην αίτηση) αλλά, φυσικά, και από τη γραφειοκρατία. Επομένως, μπορεί να πάρετε πολύ σύντομα την επιδότηση, να έχετε κάνει όλες τις δαπάνες και έχετε εξοφλήσει τα τιμολόγια, ή μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε παράταση αν προχωρήσετε αργά.

Η γραφειοκρατία μπορεί να συμβάλει στο να καθυστερήσουν οι έλεγχοι από την υπηρεσία, στο να μην υπάρχουν διαθέσιμα τα χρήματα τη χρονική στιγμή που θα τα ζητήσετε, ή ακόμη και σε καθυστερήσεις λόγω έλλειψης υπαλλήλων ή ανεπάρκειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα πάρετε την επιδότηση, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πάντως, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Κόστη για προ αξιολόγηση φακέλου για ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης 150 ευρώ + ΦΠΑ, για μελέτη θα εξαρτηθει από το είδος του προγράμματος.


Τηλ.για αγροτικές επιδοτήσεις  210-8818416, για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ : 210-8818474


Σχετικά άρθρα: