15 Ιουλ 2013

Νέο: φαίνεται να εγκρίνονται όλες! Οι αιτήσεις – μελέτες του ΟΠΑΑΧ


Να και ένα θετικό νέο για όσους έχουν καταθέσει φάκελο επιδότησης.

Ίσο με τον προϋπολογισμό της δράσης του Άξονα 3 για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην ύπαιθρο ήταν το ποσό που ζήτησαν όσοι υποψήφιοι επενδυτές κατέθεσαν φάκελο μέχρι τον Μάιο του 2013, δηλαδή 65 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης. Όπως είπε ο κ. Θεοχαρόπουλος σε ενημέρωση δημοσιογράφων, αυτό σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις θα εγκριθούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Συνολικά, υποβλήθηκαν 500 αιτήσεις, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ (μαζί με τη συμμετοχή των επενδυτών).


Τι ήταν το ΟΠΑΑΧ;

το Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου), του Άξονα 3 του προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης” για το έτος 2013. Έως τις 24 Απριλίου 2013 είναι η προθεσμία υποβολής των Φακέλων Υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Αυτή είναι η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος (η 1η πραγματοποιήθηκε το 2010).

Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος είταν:

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311)
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312)
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην παρούσα Πρόσκληση τα διαθέσιμα κονδύλια είταν εξαιρετικά περιορισμένα:

Για το Μέτρο 311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες): Διαθέσιμος προϋπολογισμός 8.250.000€
Για το Μέτρο 312 (Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων): Διαθέσιμος προϋπολογισμός 9.750.000€
Για το Μέτρο 313 (Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων): 47.000.000€
Γενικά Στοιχεία Προγράμματος
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό:

60% για την Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα
50% για την Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία
40% για την Αττική και τους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας: Φωκίδας και Ευρυτανίας
35% για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, και για τους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας: Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Εύβοιας
Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή του επενδυτή ή και χρηματοδότηση από τράπεζα.

Ύψος ενίσχυσης:

Έως 600.000 € και έως 40 κλίνες για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί).
Έως 300.000 € για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί).
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εντάσσονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες:
Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ, οι υπόλοιπες Περιφέρειες Εξαιρούνται)
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Βιοτεχνικών μονάδων (με ορισμένες εξαιρέσεις)
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
Υπηρεσίες κομμωτηρίων
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (γυμναστήρια, κλπ.)
Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
Σημειώνεται ότι στο παρόν μέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για την χρηματοδότηση τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου είναι:

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κλπ.
Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, , κλπ.
Δαπάνες για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.

Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό(π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών, κλπ).

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου κλπ. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και πάντως όχι μεγαλύτερο του ποσού των 10.000 ευρώ.
Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.ο.κ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Η σύνταξη του φακέλου (όχι η παρακολούθηση και υλοποίηση της επένδυσης) μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον το προτεινόμενο έργο εγκριθεί, μέχρι του ορίου των 2.000 ΕΥΡΩ.

Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνολογίες Α.Π.Ε. όπως κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αξιοποίησης βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, ενεργειακά συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρων με εκμετάλλευση της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και νερών που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικό δυναμικό αιολικά συστήματα, συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης με αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων και βιομάζας κ.ά.

Επίσης, δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού ή υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις


Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου. δείτε εδώ για επιδοτήσεις.