24 Σεπ 2013

Νέα επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για νέους μέχρι 35 ετών


Καθώς η ανεργία στην Ελλάδα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ο ΟΑΕΔ κάνει ακόμα μια προσπάθεια να μείωση την  αυξητική αυτή «Τάση» με ένα νέο πρόγραμμα για τους νέους και νέες που πλήττονται  ιδιαιτέρα από το κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας.

Έναν ακόμη κύκλο επιδότησης νέων ηλικίας έως 35 ετών οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους ανοίγει ο ΟΑΕΔ εντός των ημερών. Το ποσό της επιδότησης θα φτάνει στις 10.000 ευρώ.

Αυτή τη φορά, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 2.200 νέοι ηλικίας κάτω των 35 ετών. Στην επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν, θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην καινοτομία, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, στις «πράσινες τεχνολογίες» κλπ.

Οι υποψήφιοι, όπως και στον προηγούμενο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει:

1. Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

2. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου και εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

4. Η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.


Το ποσό των 10.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί και πάλι σε δόσεις. 

Δηλαδή, η πρώτη δόση ύψους 4000 ευρώ, θα καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η καθεμία καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή. Φυσικά, το σχέδιο θα προβλέπει και πάλι επιτόπιο έλεγχο κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα όπου και θα διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρηση. Πηγή.