28 Σεπ 2013

Επιδότηση για επεξεργασία βοτάνων


Μια νέα επιδότηση, έρχεται να προστεθεί στις προσπάθειες τόνωσης της καλλιέργειας και επεξεργασία αλλά και στο επόμενο στάδιο που είναι η συσκευασία – τυποποίηση αλλά και η Εμπορία (με έμφαση την εξαγωγή άριστων προϊόντων) στο εξωτερικό.

Οι Αγροτικές Ευκαιρίες δίνουν στον Επενδυτή που θα θελήσει να μπει στο συγκεκριμένο αλλά και σε όποιο νέο πρόγραμμα ανακοινώνετε την δυνατότητα και την Ευκαιρία στον νέο αγρότη της Αξιολόγησης (φάκελος αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης με ένα επιλέξιμο ποσό των 150 ευρώ με το ΦΠΑ δείτε τι είναι αυτό στο τέλος)

Έτσι μικρές και μεσαίες μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας τσαγιού και αφεψημάτων βοτάνων μπορούν να ενισχυθούν από το ΕΣΠΑ με ποσοστά έως και 55% για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού ή και για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Η χώρα μας διαθέτει τεράστια ποικιλία βοτάνων, όπως του τσαγιού, προσφέροντας σημαντικό πεδίο δράσης για εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με τη μεταποίηση των προϊόντων και ιδίως παράγοντας αφεψήματα. Ορισμένα από τα βότανα είναι το τίλιο, το φασκόμηλο, η μέντα, το χαμομήλι κλπ.

Οι φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητές τους έχουν στρέψει χιλιάδες καταναλωτές στη ζήτηση των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα αυτά γνωρίζουν αυξημένη ζήτηση και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα που δίνει τις ενισχύσεις είναι η «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» και οι κωδικοί δραστηριότητας που μπορούν να επιδοτηθούν είναι η «επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων», η «επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού» αλλά και η «επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση».

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές μέσω ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κ.λπ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου.
Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις κ.ά.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους).
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα: 

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα -υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα- υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Μηχανολογικός εξοπλισμός - Ειδικές εγκαταστάσεις
Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
Ενέργειες προβολής σε αγορές-στόχους
Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Για επικοινωνία στο τηλ . 210-8818416. (Ώρες 10 - 18:00) καθημερινά.

Κόστος για 6 Μήνες παρακολούθηση  (μαζί με την προ αξιολόγηση 150 ευρώ με Φ.Π.Α.).