8 Δεκ 2013

Επένδυση σε εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων


Οι οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 δεν άφησε ανεπηρέαστες φυσικά και τις εξαγωγές.
Μετά από το αρχικό σοκ (πάγωμα πιστώσεων, δυσμενές οικονομικό κλίμα, φήμες) η κατάσταση προς το τέλος του 2013 δείχνει να σταθεροποιείτε.

Φυσικά όπως και κάθε επένδυση έτσι και οι εξαγωγές προϋποθέτουν μια ενδελεχή  έρευνα για τις Εξαγωγικές ικανότητες του επιχειρηματία, της επιλογής των προϊόντων (συσκευασία πιστοποιήσεις) , του διαθέσιμου χρόνου που απαιτεί η ενασχόληση και φυσικά των απαραίτητων κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για την προβλεπόμενη επένδυση.

Ο υποψήφιος επενδυτής εξαγωγέας έχει τώρα την δυνατότητα να λάβει από εμάς απαντήσεις σε μια σειρά απορίες και ερωτήματα που θα του εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα της προσπάθειας του στην αρχή και την ανάπτυξη του σε νέες αγορές του εξωτερικού σε δεύτερη φάση.


Φυσικά απευθυνόμαστε σε σοβαρούς επιχειρηματίες που ήδη ασκούν την εμπορική δραστηριότητα τους εντός συνόρων αλλά και σε υποψήφιους εξαγωγείς που θα ήθελαν να δουν αν μπορούν να εμπλακούν σε κάτι νέο και με πολλές προκλήσεις και ιδιαιτερότητες εγχείρημα.

Για το τι μπορούμε να προσφέρουμε; (απαντήσεις σε ερωτήσεις σας ) μπορείτε να δείτε εδώ