11 Φεβ 2014

Πως βγάζω εγγυητική επιστολή για εξαγωγές;


Ναι μεν οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση, και λόγω αντικειμενικών αναγκών έχουν αυξηθεί, αλλά αυτό δεν φάνηκε να πτοεί τους πελάτες του εξωτερικού που σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούν από τον πωλητή (δηλαδή την Ελληνική εξαγωγική εταιρία) να εκδώσει εγγυητική επιστολή τραπέζης.

Αλλά φαίνεται και αυτό το πρόβλημα να βρίσκει την λύση του.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις εγγυητικές επιστολές όσες επιχειρήσεις θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, λύνει το πρόγραμμα Εξωστρέφεια, μέσω των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank.

Οι τέσσερις τράπεζες παρέχουν στους ενδιαφερόμενους εγγυήσεις το ύψος των οποίων μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ.

Ωστόσο πριν πάρει στα χέρια του ο επιχειρηματίας την πολυπόθητη εγγυητική επιστολή θα πρέπει να ασφαλίσει τα τιμολόγιά του στον ΟΑΕΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων). Τα βήματα λοιπόν, που πρέπει να ακολουθήσει είναι τα εξής:

• Συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόμενη από καταθετήριο τράπεζας για τη συμμετοχή του στα έξοδα για τη λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.
•Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ελέγχει τη φερεγγυότητα των αλλοδαπών αγοραστών και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων.
•Στη συνέχεια ο ΟΑΕΠ ενημερώνει τον εξαγωγέα για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης (ποσοστό κάλυψης-ασφάλιστρο).
•Αν ο επιχειρηματίας συμφωνήσει με την πρόταση του ΟΑΕΠ, υπογράφουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
•Αμέσως μετά ο επιχειρηματίας στέλνει στον ΟΑΕΠ τα ασφαλιζόμενα τιμολόγια καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας).
•Ακόμα ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» αναφέροντας με ποια τράπεζα συνεργάζεται.
•Η τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».
•Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας απευθύνεται στην τράπεζα για τη χρηματοδότησή του. Το ύψος της χρηματοδότησης είναι ισόποσο με την ασφαλισμένη αξία των τιμολογίων του επιχειρηματία (με όριο τις 500.000 ευρώ), με αποπληρωμή που φτάνει τους 6 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια».

Η Alpha Bank διαθέτει το προϊόν «Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών» το οποίο παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε ποσοστό 80%, με ανώτατο όριο 500.000 ευρώ ανά εξαγωγέα, έναντι κινδύνου μη πληρωμής από τον Οίκο του Εξωτερικού. Η διάρκεια των χρηματοδοτήσεων είναι έως 6 μήνες, με ευνοϊκή τιμολόγηση και εξοφλείται με προϊόν εξαγωγής.

Η Εθνική Τράπεζα επίσης καλύπτει επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους, σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο και μέχρι συνολικού ποσού ασφάλισης 500.000 ευρώ (ανακυκλούμενο), ανά εξαγωγική επιχείρηση. Η διάρκεια της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών και είκοσι ημερών, με επιτόκιο Euribor τριών μηνών (0,3% σήμερα), πλέον περιθωρίου από 4,50% έως 5,50%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του εξαγωγέα.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει επίσης την αναγκαία χρηματοδότηση στους Έλληνες εξαγωγείς, μέχρι 500.000 ευρώ και μέχρι 80% του εκάστοτε ασφαλισμένου τιμολογίου εξαγωγής. Το όριο ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 4 μήνες, με κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι τόκοι λογίζονται ανά 3μηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει.

Η Eurobank χρηματοδοτεί το 80% των ασφαλισμένων τιμολογίων με όριο τις 500.000 ευρώ με ελκυστική τιμολόγηση.

Η χρηματοοικονομική σας πύλη