15 Φεβ 2014

Επιδότηση για την παραγωγή και εκτροφή ζώων


Η συγκεκριμένη στοχευμένη επιδότηση αφορά συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που θα πρέπει να πρέπει να έχουν κυρίως τα εξής χαρακτηριστικά:

Να έχουν βιώσιμο και αναπτυξιακό χαρακτήρα, δηλαδή να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στο τόπο δραστηριότητας και να έχουν μια θετική προοπτική ανάπτυξης.

Αφορά ολοκληρωμένες μελέτες και προτάσεις με άριστη τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα κατατεθεί (οι Αγροτικές Ευκαιρίες έχουν με τους εξειδικευμένους συνεργάτες τους την εμπειρία από παλαιότερες εγκαταστάσεις τέτοιας μορφής, για την υλοποίηση μεγάλων έργων , δηλαδή αρχική μελέτη σκοπιμότητας και αξιολόγησης, στην συνέχεια σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης, κατάθεση και τέλος υλοποίηση και είσπραξη).


Έτσι διπλή ευκαιρία επιδότησης προσφέρουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή και εκτροφή ζώων, αλλά και τη μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, γάλα, γιαούρτι, αβγά, ακόμα και πουλερικά).

Ο λόγος για τον επενδυτικό νόμο που επιχορηγεί την παραγωγή και εκτροφή των ζώων, αλλά και τη μεταποίηση του κρέατος και το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που επιδοτεί τη μεταποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την κτηνοτροφία.

Η ελληνική κτηνοτροφία και η μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης δοκιμάζονται σκληρά τα τελευταία χρόνια. Όμως τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και των προϊόντων που μπορούν να μεταποιηθούν από αυτήν στην Ελλάδα παραμένουν αρκετά μεγάλα, με την προϋπόθεση βέβαια της σωστής διαχείρισης της επιχείρησης τόσο ζωοτεχνικά όσο και οικονομικά.

Βάλτε στόχους! 
Το παραδοσιακό επιχειρηματικό πρότυπο δεν αρκεί. Ο ανταγωνισμός δεν μετριέται πλέον σε όρους τιμών και κόστους παραγωγής, αλλά σε όρους προστιθέμενης αξίας. Η επιτυχία, τελικά, σχετίζεται με την απόδοση: με το να προσφέρει η επιχείρηση αυτό που χρειάζεται ο πελάτης όταν το χρειάζεται και στο επίπεδο ποιότητας και τιμής που το χρειάζεται. Μοναδική επιδίωξη των ελληνικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και αυτών των μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της προώθησης των τελικών προϊόντων που παράγονται από αυτήν πρέπει να είναι η ποιότητα και η ασφάλεια προς τον τελικό καταναλωτή.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της κτηνοτροφίας τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και σε ό,τι αφορά τη μεταποίησή του, το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν σε ισχύ από την αρχή του χρόνου δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τον επενδυτικό νόμο που μπορεί να επιχορηγήσει και την παραγωγή και εκτροφή των ζώων αλλά και τη μεταποίηση του κρέατος, αλλά και άλλων προϊόντων και το Μέτρο 123α μέσω του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το όποιο επιχορηγεί τη μεταποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την κτηνοτροφία.

Οι 11 κρεατοπαραγωγές ράτσες είναι: Σαρολέζ (Charolaise), Λιμουζίν (Limousine), Ξανθιά της Ακιτέν (Blonde d’Aquitaine), Κόκκινη των λιβαδιών (Rouge des Prés), Σάλερς (Salers), Γκασκόν (Gasconne), Ομπράκ (Aubrac), Παρτενέζ (Parthenaise), Μπαζαρντέζ (Bazadaise), Μπλάν Μπλέ (Blanc Bleu) και Ράκο ντι Πιού (Raço di Biou). Οι 11 αυτές ράτσες βοοειδών είναι για τη Γαλλία μέρος της εθνικής κληρονομιάς της και την κατατάσσουν ως πρώτη κρεατοπαραγωγό χώρα της Ευρώπης. Οι κρεατοπαραγωγές ράτσες προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή κρέατος και αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παραγωγής βοδινού κρέατος στη Γαλλία.

Ενισχύσεις έως και 50% προβλέπει ο επενδυτικός νόμος.

Σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό νόμο 3908/11, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα επιχορήγησης - εκμετάλλευσης σταβλισμένου ή ημισταβλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που αφορούν βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής με ορισμένες προϋποθέσεις, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, πτηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες.

Επενδυτικά σχέδια

Ο επενδυτικός νόμος προχωρά ένα βήμα παρακάτω και επιχορηγεί ώριμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν και τη μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα κρέατος ζώων και πτηνών, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό σφαγειοτεχνικων μονάδων με κάποιους περιορισμούς.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταποίηση του γάλακτος και πιο συγκεκριμένα τα τυροκομεία, επιχορηγείται η ίδρυση τυροκομείων με κάποιους περιορισμούς και ο εκσυγχρονισμός τους με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Επίσης επιχορηγούνται οι μονάδες επεξεργασίας γάλακτος με κάποιους περιορισμούς, όπως και οι μονάδες παραγωγής γιαούρτης.

Στους λοιπούς τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών, μονάδες παραγωγής προϊόντων συσκευασίας αβγών, μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών και μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Ενισχυόμενες δαπάνες:

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Διαβάστε για σχετικό σεμινάριο στο τέλος του άρθρου
που διοργανώνουν οι Αγροτικές Ευκαιρίες.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Η αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.

Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.

Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.

Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων.

Οι δαπάνες συμβούλων.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.
Ελάχιστο κόστος επένδυσης τα 100.000,00 ευρώ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του 25% κατ' ελάχιστον.

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων στον νέο επενδυτικό νόμο υπάρχει έως 28 Φεβρουαρίου του 2014.
Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Κτηνοτροφικά προϊόντα

100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για επενδύσεις στη μεταποίηση.

Στην αντίπερα όχθη, το μέτρο 123 Α του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» επιχορηγεί στον τομέα της κτηνοτροφίας μεταποιητικές δραστηριότητες που μπορούν να φτάσουν σε ποσοστά επιχορήγησης σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας (νησιά Αιγαίου Πελάγους) και το 65% για επενδυτικά σχεδία ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

Ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 100.000 ευρώ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του 25% χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού κατοχής αυτών στη φάση της υποβολής.

ποιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν; 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, Ε.Π.Ε, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.α.), που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Στα μικρά νησιά του Αιγαίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, για τις οποίες μάλιστα προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης που ανέρχεται στο 65%.

Υποβολή προτάσεων από 30-12-13 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 100.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες
Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
Να υποβάλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
Να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό.
Να μην είναι υπό ίδρυση.

Οι δράσεις που ενισχύονται είναι: 

Κρέας

Εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία,
Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Γάλα

Ίδρυση, επέκταση τυροκομείων
Εκσυγχρονισμό τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας
Ίδρυση, εκσυγχρονισμό μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Αβγά - πουλερικά

Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων
Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές
Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης, μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

Όλες οι δράσεις φυσικά αξιοποιούνται στο έπακρο όταν υπάρχει καθετοποίηση, ποιότητα, Π.Ο.Π. ή σχετική πιστοποίηση και όταν η δραστηριότητα είναι βιολογική.

Διαβάστε σχετικά


για έρευνα και αξιολόγηση του υποψήφιου επενδυτή καλέστε καθημερινά και ώρες 10 - 16:00 στο τηλ. κέντρο 210-8818416 (Αγροτικές Ευκαιρίες - γραφείο μελετών ).