18 Σεπ 2016

Νέα έγκριση με 6 εκατομμύρια ευρώ για τα σχέδια βελτίωσης.


Νέα ανάσα αλλά και προοπτική ανάπτυξης για τον Αγροτικό τομέα με τις νέες εγκρίσεις των σχεδίων βελτίωσης.

Έτσι θα μπορέσουν σε σχετικά σύντομο διάστημα να υλοποιηθούν αναπτυξιακά έργα, κυρίως από τους Νέους Αγρότες.

Σε έγκριση διάθεσης πίστωσης 6 εκατ. ευρώ προκειμένου να πληρωθούν Σχέδια Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής των Προγραμμάτων.


Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000 ευρώ από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό /MIS 2016ΣΕ08210013 και με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, με προηγούμενο ενάριθμο 2011ΣΕ08280010, στο μέτρο 4.1.1 του ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου. ΟΠΕΚΕΠΕ.