17 Ιουλ 2017

Νέες επιδοτήσεις για τους μελισσοκόμους 2017 - 2018


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση που αφορά στην έγκριση του προγράμματος για τη «βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018». Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την απόφαση ανέρχεται στο ποσό των 14.530.000 ευρώ. 

Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.265.000 ευρώ) βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.265.000 ευρώ) βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος υλοποιούνται εντός κάθε μελισσοκομικού έτους, το οποίο ορίζεται ως το χρονικό διάστημα 12 διαδοχικών μηνών από 1 Αυγούστου έως 31 Ιουλίου.

Μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής:

Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης

Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών (π.χ. Βαρρoϊκή ακαρίαση, κλπ)

Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού

Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ι.Π.Π.

Πληροφορίες στους μελισσοκομικούς συλλόγους που είστε εγγεγραμμένοι.  

Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ. Εδώ