11 Οκτ 2018

Μοσχαράκια που μεγαλώνουν με κλασική μουσική στην ΕλλάδαΘέμα : Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής

Σίγουρα το ισορροπημένο σιτηρέσιο το φυσικό και ήρεμο περιβάλλον μακριά από εστίες ρύπανσης λειτουργούν θετικά στην ανάπτυξη ενός τόσο ήρεμου αλλά και χρήσιμου και παραγωγικού ζώου.

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές φάρμες με Αγελάδες στο εξωτερικό έχουν ήδη ξεκινήσει να εισάγουν μουσική ως προσθετό μέσω χαλάρωσης και ανάπτυξης των Βοοειδών εντός της φάρμας.


Βεβαίως πριν την εφαρμογή στην Ζωική παραγωγή πεδίο δοκιμών υπήρξε η Φυτική παραγωγή ( π.χ. στα Αμπέλια και στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό ) δείτε στο τέλος σχετικά άρθρα των Αγροτικών Ευκαιριών.

Δείτε το Σχετικό Video εφαρμογής στην Ελλάδα


Σχετικά άρθρα


Βιβλιογραφία :