11 Οκτ 2018

Εγκρίθηκε η Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Παγίδα Φερομόνης 

Τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι εξήντα οκτώ είναι οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.08 (2ης πρόσκλησης) «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΠΑΑ 2014 – 2020, με συνολική ενταγμένη έκταση 6.792,91 εκτάρια.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 16,1 εκατ. €.

Η χρονική περίοδος των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τους ενταγμένους στη δράση έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2018 και λήγει την 31η Μαρτίου 2023.

Ύψος ενίσχυσης


Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Το ύψος ενίσχυσης της δράσης είναι:

387 € ανά εκτάριο ετησίως για τα πρώτα 2 έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς στα 542 € ανά εκτάριο ( 1 εκτάριο είναι ίσο με 10 στρέμματα )  ετησίως για τα πρώτα 3 έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία 2 έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά Ha ετησίως.
Διάγραμμα της μεθόδου σεξουαλικής
σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
 
Για την κατ’ έτος λήψη της ενίσχυσης της δράσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) – της οποίας η αίτηση πληρωμής της δράσης αποτελεί παράρτημα – μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. πηγή