9 Ιαν 2019

Επιδότηση Βιολογικών 2019


Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία


Αθήνα 9.1.2019

Θέμα : Επιδότηση για Βιολογικά

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο άξονες ενίσχυσης:
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Δικαιούχοι


Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι καλλιεργητές οι οποίοι έχουν λάβει άμεσες ενισχύσεις κατά το προηγούμενο έτος,

Σημαντικό είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.


Επιλέξιμες καλλιέργειες
·         αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος,
              χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
·         μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και
              οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)·         όσπρια
·         Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα.

Σεμινάριο Αγροτικών Ευκαιριών

Δείτε Αναλυτικά την προκήρυξη του μέτρου Βιολογικών εδώ : Επιδότηση Βιολογικών 2019   

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση Βιολογικά πιστοποιημένων Τροφίμων.