12 Ιαν 2019

Τράπεζα Αγροτικής Γης για Νέους Αγρότες

το τέλος μιας εποχής...

Η Ε.Ε. βλέποντας την γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αλλά και την υπαρκτή δυσκολία εύρεσης καλλιεργήσιμης παραγωγικής γης από την μεριά των νέων αγροτών που θα θελήσουν να δεσμευτούν για χρόνια σε μια αγροτική δραστηριότητα υιοθετεί μια σειρά πρακτικών διάθεσης γης που θα εμπλουτίσουν τα κίνητρα των νέο εισερχόμενων αγροτών.

Στόχος του μέτρου είναι η ηλικιακή και ποιοτική ( σχετικές σπουδές με την αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία ) νέων ανθρώπων με όρεξη και οράματα μακριά από τις παλαιές αγκυλώσεις του συστήματος.

Τα συγκεκριμένα µμέτρα, πρέπει οι εθνικές αρχές να τα συνδυάσουν µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να πιάσουν τις επιδόσεις που απαιτούνται για τη λεγόμενη «ηλικιακή ανανέωση της γεωργίας», έναν από τους εννέα γενικούς άρα και υποχρεωτικούς στόχους της Κ.Α.Π.

Συγκεκριμένα, το ENRD σε σχετική του παρουσίαση κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας συνέταξε ένα σετ παρεμβάσεων που χωρίζεται σε τέσσερις άξονες µε τον καθένα να περιέχει ένα μείγμα εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων πολιτικής:

1. Πρόσβαση σε γη:


Ενεργοποίηση χρηματοδοτικού εργαλείου για την αγορά γης µε µμακροχρόνιο Δανεισμό  όπου θα καλύπτεται η εγγύηση.

Προκήρυξη Μέτρου «Κινητικότητα Γης»: με Πριµ για αγρότες σε ηλικία συνταξιοδότησης που µμεταφέρουν μόνιμα την εκμετάλλευση τους. Συνδυάζεται µε ανάλογες υπηρεσίες και µε τη δημιουργία διαχειριστών Αγροτικής γης.

Έκπτωση φόρου σε µμεταβιβάσεις αγροτικής γης  Σύσταση τράπεζας αγροτικής γης (εθνική πολιτική): Συλλέγει, οργανώνει και διευκολύνει την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης αγροτικής γης.

Νέα προγράμματα εκκίνησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων (εθνική πολιτική): Νέοι αγρότες να έχουν πρόσβαση και να εκμεταλλεύονται Μικρές αγροτικές Μονάδες δημοσίου χαρακτήρα για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών.  Φορολογικά κίνητρα.

και η αρχή του Νέου.
2. Χρηματοδότηση και εργασία:

Θεσμοθετούνται ισχυρά κίνητρα για νέο εισερχόμενους Επαγγελματίες Αγρότες.
  
Πριµ πρώτης εγκατάστασης.

Χρηματοδοτικά εργαλεία µε προτεραιότητα και υψηλότερη ένταση ενίσχυσης σε νέους αγρότες.

Εισοδηματική στήριξη:  Μείωση φορολογίας.

Εθνικό Απόθεμα για Δικαιώματα σε νέους αγρότες

Εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος.

3. διαχείριση κινδύνου:

Επιδότηση ασφαλίστρου για διάφορους κινδύνους είτε οικονομικούς είτε περιβαλλοντικούς.

Η βάση για το φόρο εισοδήματος να υπολογίζεται για µία περίοδο τριών ετών. Πηγή

Σχετικά Άρθρα