30 Οκτ 2011

Εξάγουμε...ακτινίδια στη Κίνα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων 
Kiwi Fruit )  στην μακρινή Κίνα υπέγραψαν
 η Αθήνα με το Πεκίνο. Μετά από προσπάθειες μηνών, ικανοποιήθηκαν οι αυξημένες απαιτήσεις της Κίνας για την υγειονομική κατάσταση των ελληνικών ακτινιδίων, ενώ σε πρόσφατη επίσκεψη Κινεζικής αντιπροσωπείας η ελληνική πλευρά έδωσε κάθε απαιτούμενο εχέγγυο για την ασφάλεια και την ποιότητα του ελληνικού προϊόντος.

Πληροφορίες :  210 - 8818416