30 Οκτ 2011

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ Λ.Δ.ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ


Νέα για Εξαγωγή λαδιού στην Κίνα.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Κινεζικής οικονομίας από την δεκαετία του 1990 και έπειτα είχε
ως επακόλουθο και την βελτίωση του επιπέδου ζωής. Τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι
καταναλωτές δίνουν όλο και Fεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα της ζωής τους. Τα
εισαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από  τους Κινέζους, που διαθέτουν το
κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, καθώς αυτοί είναι πιο  συνειδητοποιημένοι καταναλωτές
και ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των τροφίμων που αγοράζουν.


Η αύξηση της ενημέρωσης για τη συμβολή της διατροφής στην υγεία, προκαλεί το
ενδιαφέρον όλο και περισσότερων καταναλωτών για το  ελαιόλαδο, το οποίο έχει
αποκτήσει τη φήFη ότι είναι το πιο υγιεινό από όλα  τα μαγειρικά έλαια. Σύμφωνα με
έρευνες, το 80% των καταναλωτών ελαιολάδου στην Κίνα είναι κάτοχοι διπλώFατος
ανωτέρου εκπαιδευτικού ιδρύFατος, ενώ το 60% είναι  πολίτες της δεύτερης ή τρίτης
ηλικίας. Σε τρόφιμα, ο μέσος Κινέζος καταναλώνει περισσότερο δημητριακά, φυτικά
έλαια, κρέατα, ψάρι, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τσάι και ποτά (κυρίως, μπύρα, κρασί με
φρουτώδη γεύση και soft drinks), καθώς και καρυκεύματα σε στερεά μορφή. Η ζήτηση για
τα εν λόγω τρόφιμα παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση, έως και 10% ετησίως. Τα φυτικά
έλαια που διατίθενται στην κινεζική αγορά είναι, κυρίως, σογιέλαιο (soyabean oil),
ηλιέλαιο (sunflower oil), σπορέλαιο (seed oil), αραβοσιτέλαιο (corn oil), αραχιδέλαιο
(peanut oil), καρδαμέλαιο (safflower oil), γογγυλέλαιο ή έλαιο ελαιοκράFβης  (colza
oil/salad oil), σησαμέλαιο (sesame oil), κολοκυθέλαιο (salad oil) και ελαιόλαδο. Το
ελαιόλαδο είναι γνωστό από παλαιά στην Κίνα, ως ένα προϊόν Fε θεραπευτικές και
καλλυντικές ιδιότητες, Fόλις πρόσφατα, όμως, εκτιμήθηκε και για τη διατροφική του αξία
και τη συμβολή του στην υγιεινή διατροφή.
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο ως:
καλλυντικό, για τη βελτίωση της υφής του δέρματος (από γυναίκες),
φάρFακο, δηλ. το ελαιόλαδο πίνεται, καθώς σύFφωνα Fε την παραδοσιακή κινεζική
ιατρική βοηθάει στην καταπολέFηση ορισFένων ασθενειών (από Fεσήλικες και άτοFα
τρίτης ηλικίας), και
Fαγειρικό έλαιο (από νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο)
Σημειώνεται ότι, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ήδη ως μαγειρικό έλαιο στα εστιατόρια με
δυτική κουζίνα καθώς και στα εστιατόρια διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων. Αντίθετα, στα
εστιατόρια με παραδοσιακή κινεζική κουζίνα χρησιμοποιείται κατά κόρον το σογιέλαιο.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της China Oil Association, κάθε χρόνο στην Κίνα 
καταναλώνονται, γενικά, 20 εκατ. τόνοι φυτικών ελαίων, εκ των οποίων 7.600 περ. τόνοι
είναι ελαιόλαδο (έτος 2006).

Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί μία σημαντική αγορά για το ελαιόλαδο, τόσο λόγω
του μεγέθους της χώρας όσο και της αυξανόμενης ζήτησης για νέα προϊόντα από τη eύση,
που δεν υπάρχουν στην Κίνα, ιδιαίτερα για υγιεινά και φυσικά προϊόντα. Οι παράγοντες
που επηρεάζουν την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ελαιολάδου, την προοπτική κάθε μίας
ξεχωριστής ποιότητας ελαιολάδου και την ενδεχόμενη  υποκατάσταση άλλων φυτικών
ελαίων από το ελαιόλαδο είναι, βασικά, η τιμή (ή το διαθέσιμο εισόδημα), η διάθεση των
νοικοκυριών να αλλάξουν ή να διαμορφώσουν διαφορετικά τις διατροφικές συνήθειές τους
και η αντίληψη που επικρατεί για όλο και περισσότερη χρήση στη Fαγειρική φυσικών,
αγνών και υγιεινών υλικών. Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες για την πορεία της αγοράς
είναι η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, η εξέλιξη των δομών χονδρικού και
λιανικού εFπορίου και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.  Για την κατανόηση από τον μέσο
καταναλωτή, όχι μόνον των ιδιοτήτων του ελαιολάδου αλλά και της χρήσης του στη δική
του κουζίνα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η σχετική ενημέρωση και πληροφόρηση από τα
ΜΜΕ, τους εισαγωγείς ελαιολάδου καθώς και τους εξαγωγείς των χωρών προέλευσης του
ελαιολάδου.
Για περισσότερες πηροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα εξαγωγικού εμπορίου της F.S.  210 - 8818416. ( China exp, dep ).