13 Νοε 2011

Επιχορηγήσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

"Τρέχει" το πρόγραμμα για την ενίσχυση επενδύσεων στον χώρο της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Μικρομεσαίοι που θέλουν να επενδύσουν υιοθετώντας καινοτομικό τεχνολογικό εξοπλισμό βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων τους, μπορούν να επιδοτηθούν υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2011.
Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος, έχουν ως εξής:

Η Πράξη «Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας», αφορά επενδύσεις που :

Διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων με τρόπο που εξυπηρετεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους.

Συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων όπως :
1. Προσανατολισμό παραγωγής
2. Βελτίωση επιχειρησιακής λειτουργίας
3. Βελτίωση διαύλων εμπορίας και διαδικασιών μεταποίησης
4. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

Απευθύνεται σε Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), Επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους της περιοχής των νήσων Αιγαίου Πελάγους και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκ. €.
δείτε για λεπτομέρειες εδώ