8 Μαρ 2012

Επιδοτήσεις και εγγυημένα κέρδη από τα σαλιγκάρια


Από τον Απρίλιο του 2012 ανοίγει μία ευκαιρία χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών
Από τον Απρίλιο ανοίγει μία ευκαιρία χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών. Τον επόμενο μήνα ξεκινούν να «τρέχουν» οι προθεσμίες του καθεστώτος της Περιφερειακής Συνοχής μέσα από τον Επενδυτικό Νόμο.

Οσοι συμμετάσχουν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από 15% μέχρι και 50%. Τα ποσοστά αυτά ενίσχυσης μπορούν να συνδυαστούν με την απευθείας επιχορήγηση, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τη φορολογική απαλλαγή.
Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν σήμερα έναν οδηγό για τα κίνητρα που παρέχει ο Επενδυτικός Νόμος, τις δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, τις διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες αλλά και το εισόδημα που μπορεί να αποφέρει η ενασχόληση με την εκτροφή των σαλιγκαριών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να επιδοτηθούν η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Ενισχύεται ακόμη η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα ευνοημένοι από τον επενδυτικό νόμο είναι εκείνοι που θα συνεργαστούν και θα φτιάξουν εταιρεία.

1. Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Επενδυτικού Νόμου έχουν οι νέοι καλλιεργητές
2. Ξεκινούν τον επόμενο μήνα να «τρέχουν» οι προθεσμίες - Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται
3. Τις 2.500 ευρώ ανά στρέμμα αγγίζουν τα κέρδη    Πηγή 

δείτε εδώ για : 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ


και εδώ για : 


Σημαντικό
Για όσους πληρούν ήδη τις προϋποθέσεις για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα την σύνταξη και υποβολή της σχετικής μελέτης για χρηματοδότηση και επιδότηση εκτροφής σαλιγκαριών στο τμήμα :  αγροτικών επιδοτήσεων της Financial Solutions όπου σχετικός εξειδικευμένος Γεωπόνος θα αναλάβει υπεύθυνα την έγκαιρη υποβολή προ της λήξης της προθεσμίας, σχετικές πληροφορίες στα τηλ. 210 - 8818416 και 210 - 8818474 αναφέροντας για το πρόγραμμα Σαλιγκαριων Απριλίου, Καθημερινές και ώρες από 9 - 18:00.