6 Ιαν 2013

Η μονόκλωνη καλλιέργεια της κερασιάς δίνει προοπτική σταθερής απασχόλησης


Συνεχώς  νέο  έδαφος  κερδίζει η μονόκλωνη - γραμμική καλλιέργεια της κερασιάς καθώς αποδίδει γρηγορότερα καρπούς και εισόδημα στον παραγωγό ανά έτος.

Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου είναι ότι ο παραγωγός μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη την έκταση του οπωρώνα -φυτεύονται μέχρι 250 δέντρα ανά στρέμμα- ενώ είναι ευκολότερη και η συγκομιδή. Με αποτέλεσμα το κόστος να είναι μικρότερο και το έσοδο για τον κερασοπαραγωγό υψηλότερο.


Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια τιμή κιλού για το κεράσι διαμορφώνεται στο 1,5 ευρώ, όταν για όλα τα υπόλοιπα οπωροφόρα δεν ξεπερνά το 1 ευρώ το κιλό.
Επιχορήγηση για αντιβροχικά σε κερασιές με 2.070 €
 Για τη νέα μέθοδο καλλιέργειας μας μιλά ο τεχνολόγος γεωπόνος κ. Κώστας Καζαντζής και όπως λέει:

«Επιδίωξη της μονόκλωνης διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς είναι ο σχηματισμός δένδρων που να εκμεταλλεύονται πλήρως την έκταση του οπωρώνα, να μπαίνουν γρηγορότερα στην παραγωγή και επομένως να δίνουν γρηγορότερα εισόδημα στον παραγωγό, να αξιοποιούν πλήρως τον φυσικό φωτισμό και αερισμό, να διατηρούν τη ζώνη καρποφορίας κοντά στον κεντρικό άξονα τροφοδοσίας με θρεπτικά στοιχεία, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή βέλτιστης ποιότητας καρπών και την εύκολη και χαμηλού κόστους συγκομιδή».

Ο βασικός παράγοντας για την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος σε έναν οπωρώνα κερασιάς είναι η καλή στράγγιση του εδάφους.

Σ' αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η εδαφική του σύσταση. Αν το έδαφος είναι βαρύ και νεροκρατεί, γίνεται διαμόρφωση του εδάφους με τον σχηματισμό σαμαριών, πάνω στα οποία φυτεύονται τα νεαρά δενδρύλλια.

Άρδευση

Ο οπωρώνας θα πρέπει να είναι αρδευόμενος, επειδή είναι αναγκαία η συχνή και με μικρές
ποσότητες νερού άρδευση, ιδιαίτερα στα υποκείμενα της σειράς Gisela, τα οποία είναι επιπολαιόριζα.

Η άρδευση θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας και καλά θα είναι να αποφεύγεται η χρήση νάνων υποκειμένων αν δεν υπάρχει επάρκεια νερού.

Όπως σημειώνει ο κ. Καζαντζής, επειδή το μονόκλωνο σύστημα διαμόρφωσης είναι γραμμικό, προϋποθέτει την ύπαρξη μιας απλής, οικονομικής εγκατάστασης στήριξης με 3-4 σύρματα, κατανεμημένα σε ομοιόμορφα ύψη.

Το πρώτο σύρμα θα πρέπει να απέχει από το έδαφος 0,80 ? 1 μέτρο. Οι πάσσαλοι μπορούν να είναι από οποιοδήποτε υλικό και θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 15-20 μέτρα, με καθαρό ύψος πάνω από το έδαφος 3,5 μέτρα περίπου. Η εγκατάσταση στήριξης μπορεί να γίνει και μετά τη φύτευση αλλά αυτό δε συνιστάται, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής του ριζικού συστήματος ορισμένων δένδρων.

Καλό θα είναι τα δενδρύλλια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ανεπτυγμένα, για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι απωλειών εμβολίων που εμφανίζονται στα δενδρύλλια με κοιμώμενο οφθαλμό και ομοιόμορφα ως προς το ύψος και το πάχος, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος. Άριστα δενδρύλλια θεωρούνται αυτά που έχουν ανεπτυγμένες διακλαδώσεις από το φυτώριο, χωρίς αυτό όμως να είναι και απαραίτητο.

Επίσης θα πρέπει να επιλέγεται ικανοποιητικός αριθμός ποικιλιών, ανάλογα με την έκταση του οπωρώνα, το εύρος του χρόνου καρποφορίας και το διαθέσιμο εργατικό προσωπικό, για να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα επικονίασης και να διευκολύνονται οι εργασίες συγκομιδής.

Τρεις Κατηγορίες Κερασιάς στην Ελλάδα.

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες κερασιάς στη χώρα μας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Στις κλασικές ποικιλίες, οι οποίες ακόμη καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση, όπως η Bigarreau Burlat, η Larian, η Lapins, η B.S. Hardy Giant, η Ferrovia, η Van, η Germersdorfer, η Τραγανά Εδέσσης και τα Μπακιρτζέικα.

Στις νέες, υποσχόμενες, μεγαλόκαρπες και πολλές από αυτές αυτογόνιμες ποικιλίες, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική φυτεύσεων τελευταία, όπως η Sweet Early, η Early BiGi, η Early Lory, η Early Star, η Giorgia, η Canada Giant, η Grace Star, η Blaze Star, η Kordia, η Regina, η Samba, η Black Star, η Skeena, η Sabrina, η Satin, η Sweet Heart κ.ά.

Στις τοπικές, μικρού ενδιαφέροντος αλλά καλά εγκλιματισμένες στις περιοχές όπου καλλιεργούνται, όπως η Κηφισιάς, τα Κόκκινα Αναστασιάς, το Τραγανό Κομοτηνής, το Μαύρο Πρώιμο Αχαΐας, το Μαύρο Τριπόλεως, το Πρώιμο Κολυνδρού, η Γερβασίου, η Φράουλα Βόλου, η Καραμέλα Τριπόλεως, το Πετροκέρασο Αχαΐας, το Μοσχάτο Ευβοίας κ.ά. που καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις για την κάλυψη τοπικών κυρίως αναγκών.
Τρεις τρόποι είναι που κεντρώνονται όλα τα δέντρα και ημερώνονται.
 Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος

Η μονόκλωνη γραμμική καλλιέργεια κερασιάς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κλασικά συστήματα διαμόρφωσης, αλλά και τα άλλα γραμμικά συστήματα, που συνοψίζονται παρακάτω:

•Γρηγορότερη είσοδος των δένδρων σε παραγωγή και επομένως γρηγορότερη παραγωγή εισοδήματος και απόσβεση δαπανών: Στην εποχή μας θεωρείται πλέον πολύ σημαντικό μια καλλιέργεια να αρχίσει να αποδίδει γρήγορα εισόδημα.

•Υψηλή ποιότητα καρπού: Οι παραγόμενοι καρποί κερασιάς, βρίσκονται πιο κοντά στον κεντρικό άξονα τροφοδοσίας με θρεπτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να θρέφονται καλύτερα και να κερδίζουν σε όγκο, βάρος και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Επίσης είναι τέτοια η δομή του συστήματος, που επιτρέπει τον καλύτερο φωτισμό και αερισμό του δένδρου, που βοηθούν στην αύξηση της αντοχής σε εχθρούς και ασθένειες, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας.

•Διευκόλυνση των εργασιών συγκομιδής και επομένως μείωση του κόστους αυτής σε μεγάλο ποσοστό: Η καλλιέργεια της κερασιάς έχει την ιδιαιτερότητα της δύσκολης και υψηλού κόστους συγκομιδής του καρπού, λόγω των πολλών εργατικών που απαιτούνται, οι δαπάνες των οποίων αντιστοιχούν στο 60% περίπου του καλλιεργητικού κόστους. Τα μονόκλωνα δένδρα κερασιάς σχηματίζουν όλο σχεδόν τον όγκο της παραγωγής κοντά στον κεντρικό βραχίονα και δεν δίδουν κλάδους μεγάλου μήκους και χοντρούς, με αποτέλεσμα η εργασία της συγκομιδής αφενός μεν να μην είναι τόσο επίπονη και αφετέρου να αυξάνονται οι αποδόσεις των εργατών.

•Υψηλή παραγωγικότητα ανά στρέμμα: Η μονόκλωνη καλλιέργεια κερασιάς εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό την έκταση του οπωρώνα. Τα μονόκλωνα δένδρα δεν αποδίδουν παραγωγή καρπού σε κιλά όσο τα δένδρα των κλασικών συστημάτων διαμόρφωσης, επειδή γίνονται μικρότερου μεγέθους, αλλά υπερισχύουν σε στρεμματική απόδοση λόγω του μεγάλου αριθμού φυτεύσεων αυτών ανά στρέμμα. Μπορεί να υπάρχουν έως και 250 δένδρα στο στρέμμα, ανάλογα πάντα με το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο.

•Οικονομικότερο κόστος εγκατάστασης και ευκολία διαχείρισης σε σχέση με τα άλλα γραμμικά συστήματα διαμόρφωσης.

Η εγκατάσταση στήριξης που χρησιμοποιείται στο μονόκλωνο γραμμικό σύστημα δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, είναι απλή και μπορεί να γίνει με μικρό κοστολόγιο σε σύγκριση με τα άλλα γραμμικά συστήματα.

Μειονεκτήματα

Κόστος εγκατάστασης:  Όπως κάθε γραμμικό σύστημα, το μονόκλωνο σύστημα διαμόρφωσης προϋποθέτει μόνιμη εγκατάσταση στήριξης των δένδρων, το οποίο επιβαρύνει με επιπρόσθετες δαπάνες την καλλιέργεια. Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα απαιτεί και τη φύτευση αυξημένου αριθμού δένδρων ανά στρέμμα, για να εκμεταλλευτεί πλήρως την έκταση του οπωρώνα, που μπορεί να φτάσει τα 250. Η προμήθεια λοιπόν του απαιτούμενου φυτικού κεφαλαίου, αυξάνει το κόστος εγκατάστασης.

Μεγάλες απαιτήσεις άρδευσης: Η άρδευση θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή του συστήματος και καλά είναι να αποφεύγεται το μονόκλωνο σύστημα σε νάνα υποκείμενα αν δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Ο οπωρώνας θα πρέπει να είναι αρδευόμενος, επειδή είναι αναγκαίες οι συχνές και με μικρές ποσότητες νερού αρδεύσεις, ιδιαίτερα στα υποκείμενα της σειράς Gisela.

Στη βόρεια Ελλάδα το 80% της καλλιέργειας κερασιάς.

Η κερασιά καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργούμενων εκτάσεών της βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο. Βάσει στοιχείων του FAO, η καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία, κυμαίνεται από 3.450.000 έως 3.900.000 στρέμματα περίπου, με τάσεις ελαφρώς ανόδου. Η αντίστοιχη καλλιεργούμενη έκταση στην ΕΕ, κυμαίνεται από 1.600.000 έως 1.200.000 στρέμματα περίπου, με τάσεις καθόδου. Η αντίστοιχη καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς στην Τουρκία εμφανίζει ισχυρή άνοδο. Η παγκόσμια παραγωγή κερασιών την τελευταία δεκαετία, κυμαίνεται από 1.650.000 έως 2.000.000 τόνους περίπου. Η αντίστοιχη παραγωγή, την ίδια περίοδο, στις χώρες της ΕΕ κυμαίνεται από 500.000 έως 800.000 τόνους περίπου. Η χώρα μας κατέχει τη 12η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κερασιού.

Σήμερα η κερασιά καλλιεργείται σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας μας, ακόμη και στα νησιά, σε εκτάσεις που πλησιάζουν τις 100.000 στρέμματα, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Η καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία εμφανίζει τάσεις ελαφρώς ανόδου. Από αυτές τις εκτάσεις το 80% περίπου βρίσκεται στη Μακεδονία, με επίκεντρο τους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας, όπου βρίσκεται το 65%-70% περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων κερασιάς της χώρας μας. Η παραγωγή κερασιού την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται από 42 έως 62 χιλιάδες τόνους περίπου τον χρόνο, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της ωρίμασης του καρπού.

Η μέση στρεμματική απόδοση κερασιάς κυμαίνεται από 400 έως 650 κιλά περίπου και η μέση ετήσια σταθμισμένη τιμή παραγωγών από την πώληση του κερασιού είναι σχεδόν 1,50 € ανά κιλό, ποσό πολύ μεγαλύτερο από όλα σχεδόν τα νωπά προϊόντα οπωροφόρων δένδρων.

Η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην της Τουρκίας, της πρωιμότερης ωρίμασης των ποικιλιών κερασιάς κατά 10-15 ημέρες.

Δεδομένου ότι η Ευρώπη καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νωπού κερασιού, με κατάλληλη διάρθρωση του συστήματος εμπορίας, τυποποίησης και διάθεσης, υπάρχει ευνοϊκή προοπτική εξαγωγών στην Ευρώπη.
Πληροφορίες:
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Σ.Σ. Νάουσας 38, 59200 Νάουσα, τηλ.: 23320 43343, 23320 41548. e-mail: nagrefpi@otenet.gr
Υπεύθυνος ο τεχνολόγος γεωπόνος κ. Κώστας Καζαντζής. (Πηγή:  Έθνος)

Υπάρχουν τρόποι μέσα από ένα απλό σεμινάριο στελέχη Συνεταιρισμών να μάθουν τα μυστικά εξεύρεσης των κατάλληλων πελατών στο εξωτερικό δείτε πως!  στο παρακάτω Link:

Σεμινάριο με θέμα:

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ